Abstracte foto van unsplash

Digitale transformatieprojecten

Je kan deze subsidie niet meer aanvragen

Wat is de subsidie voor digitale transformatieprojecten?

Deze oproep richt zich op digitaliseringsprojecten die Vlaamse kmo’s sterker maken voor de toekomst. Het gaat hierbij om projecten met voldoende ambitieniveau die vernieuwend en belangrijk zijn voor de onderneming. We mikken met deze oproep op projecten die snel implementeerbaar zijn in jouw onderneming.

De oproep is gericht op kmo’s die via een digitaal transformatieproject een significante/duurzame verhoging van de digitale maturiteit realiseren en zich op die wijze klaar maken voor de toekomst. Het slim gebruik en beheer van data kan hierbij een belangrijke rol vervullen.

De transitie naar of verdere uitbouw van een datagedreven digitale organisatie vereist de inzet van (combinaties van) nieuwe digitale sleuteltechnologieën maar in vele gevallen ook een andere manier van werken of bedrijfscultuur. De digitaliseringsprojecten kunnen van toepassing zijn op al de aspecten van de bedrijfsvoering gaande van HR en personeelswerving, levenslang leren, (langer) kwaliteitsvol werken, marketing, sales, productie, productontwikkeling, kwaliteitszorg, onderhoud, …

Met de digitale transformatieprojecten ondersteunt de Vlaamse overheid  via subsidies kmo’s bij het inkopen van advies en begeleiding die nodig is om het digitaal transformatieproject te realiseren. . Ook voor jouw eigen personeelskost kan je subsidie krijgen zolang deze kost kleiner is dan de kost van de externe dienstverlener. 

Beoordelingscriteria 

Bij de beoordeling van de projecten wordt elke aanvraag individueel beoordeeld op zijn steunbaarheid. De projecten worden beoordeeld op basis van 4 beoordelingscriteria die verschillende deelaspecten omvatten: 

 1. Ambitie voor het verhogen van de digitale maturiteit 
  Dit criterium beoordeelt of de aanvrager een concrete ambitie heeft om zijn onderneming digitaal te transformeren. Dit moet leiden tot een significante en duurzame verhoging van de digitale maturiteit van de onderneming om zich op die wijze klaar te maken voor de toekomst. De digitale maturiteit wordt beoordeeld in termen van  de inzet van nieuwe digitale sleuteltechnologieën met bijzondere aandacht voor het slim gebruik en beheer van data.
 2. Transformatie – Impact op de onderneming
  Dit criterium beoordeelt of de aanvrager kan aantonen dat het traject een substantiële impact heeft op het huidige bedrijfsfunctioneren en bijdraagt tot de realisatie van de bedrijfsstrategie. De transformatie kan zowel betrekking hebben op het aanbod van producten of diensten, het businessmodel of één of meerdere bedrijfskritische processen
 3. Onderbouwde aanpak
  Dit criterium beoordeelt of de aanvrager kan aantonen dat de onderneming beschikt over een doordacht stappenplan om de vooropgestelde digitale transformatie te realiseren en te bestendigen in de onderneming.
 4. Noodzaak aan kennis & expertise
  Dit criterium beoordeelt of de aanvrager kan aantonen dat de onderneming zonder het inwinnen van bepaalde externe kennis het traject niet succesvol kan uitvoeren én dat de betreffende dienstverlener wel over die ontbrekende kennis en expertise beschikt. De eigen personeelsleden betrokken bij het project hebben een sleutelrol in de opzet en de realisatie van het digitale transformatieproject.

Voor elk criterium zijn er vier mogelijke scores: uitsluiting, minder gewaardeerd, neutraal en meer gewaardeerd. Een project dat voor een criterium ‘uitsluiting’ scoort, kan nooit een subsidie krijgen. Een project scoort ’uitsluiting‘ van zodra één van de deelaspecten van het criterium uitsluiting van toepassing is. Om in aanmerking te komen voor steun mag een project op maximum één van de vier beoordelingscriteria ‘minder gewaardeerd’ scoren. Er kunnen hierbij slechts projecten goedgekeurd worden tot uitputting van de oproepmiddelen.

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail