Abstracte foto van unsplash

Digitale transformatieprojecten

Je kan deze subsidie niet meer aanvragen

In 't kort

Update 8 september 2020: Aanvragen voor een subsidie voor Digitale Transformatieprojecten zijn niet meer mogelijk. Voor deze oproep is een totaalbudget van 2,5 miljoen euro voorzien. Er werden 150 dossiers ingediend, wat betekent dat de beschikbare middelen uitgeput zijn. Op basis van deze pilootprojecten bekijken we aan welke voorwaarden een structureel ondersteuningsprogramma moet voldoen.

Het programma digitale transformatieprojecten is een subsidie-instrument waarmee de Vlaamse overheid kmo’s in Vlaanderen ondersteunt bij het duurzaam verhogen van hun digitale maturiteit.

Ben je van plan om met jouw bedrijf een belangrijk digitaal transformatieproject uit te voeren dat op korte termijn tot implementatie leidt?  Dan is deze subsidie misschien iets voor jou. 

Met de subsidie voor digitale transformatieprojecten subsidieert de Vlaamse overheid immers de kennis die je nodig hebt om van een dergelijke transformatie een succes te maken. Je dient hiervoor samen te werken met een externe dienstverlener, al dan niet in combinatie met de inzet van eigen personeel.

Er wordt voor deze oproep in een totaalbudget van 2,5 miljoen euro voorzien.

Samengevat

Voor wie?
kmo’s met een vestiging in Vlaanderen
Voor wat?
kosten van (een) externe dienstverlener(s) en eventuele eigen kosten om een digitale transformatie te realiseren
Bedrag
max. € 50.000 subsidie per kmo

Delen:

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail