Wat is de compensatie indirecte emissiekosten?

Het Europese emissiehandelssysteem (EU ETS) dat in 2005 werd gelanceerd verplicht de deelnemende ondernemingen een hoeveelheid emissierechten in te leveren die overeenstemt met de hoeveelheid CO2-equivalent die zij tijdens het voorgaande jaar hebben uitgestoten. Aangezien de elektriciteitssector de CO2-kosten kan doorrekenen in de elektriciteitsprijs, komt de financiële last van de aankoop van emissierechten terecht bij de elektriciteitsverbruiker. Elektriciteitsintensieve afnemers verliezen daardoor aan concurrentiekracht ten opzichte van bedrijven in regio’s met een minder ambitieus klimaatbeleid.

De Europese Commissie stelde in 2012 staatssteunregels op die de contouren bepalen voor nationale steunmaatregelen ter compensatie van dit concurrentieel nadeel. Zo mag de steun de kosten niet volledig compenseren en dient hij af te nemen in de tijd (degressief tot 2020).

Met de compensatie indirecte emissiekosten wil de Vlaamse overheid bedrijven - binnen de krijtlijnen van de Europese staatssteunregels - maximaal compenseren voor deze indirecte CO2-kosten. Op die manier wil ze het concurrentieel nadeel wegwerken en vermijden dat deze bedrijven genoodzaakt zijn zich te delokaliseren naar landen buiten de Europese Unie.

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen
Afdeling Bedrijfs- en Omgevingssteun

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail