Voorwaarden

Enkel voor ondernemingen uit 15 sectoren

De steun geldt enkel voor ondernemingen die activiteiten uitvoeren in de volgende 15 sectoren zoals bepaald door de Europese Commissie:

NACE-code  Omschrijving 
2742 Productie van aluminium
1430 Winning van mineralen voor de chemische en de kunstmestindustrie 
2413 Vervaardiging van overige anorganische chemische basisproducten 
2743 Productie van lood, zink en tin
1810 Vervaardiging van kleding van leer 
2710 Vervaardiging van ijzer en staal en van ferrolegeringen
2112 Vervaardiging van papier en karton
2415 Vervaardiging van kunstmeststoffen en stikstofverbindingen 
2744 Productie van koper
2414 Vervaardiging van andere organische chemische basisproducten
1711 Spinnen van katoen of katoenachtige vezels
2470 Vervaardiging van synthetische en kunstmatige vezels
1310 Winning van ijzererts
24161039
24161035
24161050
24165130
24163010
24164040
De volgende deeltakken binnen de bedrijfstak ‘Vervaardiging van kunststoffen in primaire vormen’:
Lagedichtheidpolyethyleen (LDPE)
Lineair lagedichtheidpolyethyleen (LLDPE)
Hogedichtheidpolyethyleen (HDPE)
Polypropyleen (PP)
Polyvinylchloride (PVC)
Polycarbonaat (PC)
21111400 Mechanische pulp

Deze NACE-codes werden geselecteerd op basis van kwantitatieve criteria, namelijk de doorberekende CO2-kost en de handelsintensiteit, en kwalitatieve criteria zoals marktstructuur, reductiepotentieel en de mogelijkheid om kosten door te rekenen aan verbruikers.

Andere voorwaarden

Daarnaast zijn er nog een aantal voorwaarden waaraan de onderneming moet voldoen:

  • voldoet aan de definitie van een onderneming als vermeld in het decreet van 16 maart 2012;
  • beschikt over één of meer installaties in het Vlaamse Gewest;
  • heeft voor de eerste twee installaties waarvoor ze steun vraagt een minimaal elektriciteitsverbruik van 1 GWh per installatie;
  • heeft op indieningsdatum geen achterstallige schulden bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. Dit zijn achterstallige schulden van € 3.000 of meer, ongeacht of er een bezwaar of beroep tegen een vordering van de RSZ werd aangetekend. Schulden waarvoor de onderneming een afbetalingsplan heeft dat ze respecteert, worden niet als achterstallig beschouwd; 
  • heeft geen procedure op basis van nationaal of Europees recht lopen waarbij een toegekende steun wordt teruggevorderd;
  • heeft de aanvraag tijdig ingezonden;
  • voor zover ze tot de doelgroep van de Energiebeleidsovereenkomsten (EBO’s) behoort: ze is voor de vestigingen met installaties waarvoor steun wordt aangevraagd gedurende het kalenderjaar waarin de kosten zijn gemaakt toegetreden tot de EBO die voor de onderneming van toepassing is.
Venster sluiten

Hoe wordt ‘de onderneming’ afgebakend?

De onderneming wordt geïdentificeerd op basis van haar ondernemingsnummer (KBO-nummer).

Kunnen andere NACE-codes ook in aanmerking komen?

Neen, het gaat hier om een limitatieve lijst van NACE-codes.

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen
Afdeling Bedrijfs- en Omgevingssteun

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail