Moonshot – onze Vlaamse industrie koolstofcirculair en CO2-arm tegen 2050

Vlaanderen als sterk ontwikkelde, dichtbevolkte en sterk geïndustrialiseerde regio wil via het Moonshotinitiatief tegen 2050 meehelpen aan een duurzame klimaat- en energietransitie. Door in te zetten op kennisopbouw zullen nieuwe grondstoffen, producten en productieprocessen ontwikkeld worden die de CO2-uitstoot drastisch helpen terugdringen.

Studie

"Ontwikkeling van een methodologisch kader voor duurzaamheidsevaluatie van het Vlaamse MOONSHOT-innovatieprogramma"

In de projecten die lopen binnen het Moonshotprogramma gebruikt men verschillende (nieuwe) technologieën om de CO2-emissies te verminderen. Om te bepalen hoe we op een objectieve en vergelijkbare manier de duurzaamheid van deze technologieën kunnen meten, werd een studie uitgevoerd. De volledige studie, de ondersteunende documenten en de exceltool met de bijhorende instructiefilmpjes die hiervoor werden ontwikkeld kan je hier bekijken. 

VLAIO brochure

Ontdek de rakketten waarmee we naar de maan… eh… een CO2-neutrale industrie vliegen tegen 2050.

Cover brochure