“We brachten de maturiteit van onze cybersecurity naar een hoger niveau”

Bij heel wat Vlaamse kmo's blijft cybersecurity onderbelicht. Dat is niet het geval bij Sentiance. Het data science bedrijf genereert op basis van data inzicht in menselijk gedrag: "We moeten op elk moment de veiligheid en privacy van de gebruikte data kunnen garanderen.” Door een cybersecurity verbetertaject verhogen ze hun niveau van beveiliging.

Analyse van locatiegegevens

Sentiance analyseert locategegevens. Op basis daarvan biedt het bedrijf input voor gepersonaliseerde diensten. “Blijkt uit onze analyse dat je een voorzichtige chauffeur bent, dan levert dat bij je verzekeraar een korting op je autoverzekering op”, zegt COO Koen Simoens. “Daar haalt iedereen voordeel uit: de chauffeur die minder betaalt, de verzekeraar die minder schadegevallen behandelt, en wij allemaal omdat er minder ongevallen zijn.”

Waarom is cybersecurity belangrijk voor Sentiance?

Koen Simoens: “We werken met locatiegegevens. Dat zijn privacygevoelige data. Vertrouwen is essentieel voor de diensten die we aanbieden. Vandaar dat we op elk moment de veiligheid en privacy van de gebruikte data moeten kunnen garanderen.”

Hoe is jullie beleid rond cybersecurity de voorbije jaren geëvolueerd?

Koen Simoens: “In onze begindagen hanteerden we een eenvoudige policy. Gedreven door onze klanten begrepen we dat er meer moest gebeuren. We werken voor heel uiteenlopende bedrijven: van start-ups tot grote ondernemingen als Uber en PSA. De klanten stellen hoge eisen op het vlak van cybersecurity. Daar wilden we beter op anticiperen.

“Elke dag maken cybercriminelen slachtoffers. Het gevaar is echt. Veel bedrijven onderschatten nog altijd het belang van een goede cybersecurity."
Koen Simoens
COO Sentiance
Koen Simoens van Sentiance

Continue verbetering

Wat leverde het cybersecurity verbetertraject concreet op?

Koen Simoens: “We brachten meer structuur aan in onze cybersecurity policy. Technisch deden we al behoorlijk veel, maar nu hebben we ook op het vlak van governance de nodige stappen gezet, om zo onze security beter te stroomlijnen. We kunnen aan klanten heel concreet tonen welke inspanningen we leveren en hoe we onze cybersecurity continu blijven verbeteren.”

Welke meerwaarde leverde partner CRANIUM die jullie doorheen het verbetertraject begeleidde?

Koen Simoens: “We hebben intern een klein cybersecurityteam. Externe expertise was welkom. CRANIUM hielp ons om de maturiteit van onze cybersecurity te verhogen en een versnelling door te voeren. Zo leerden we onder meer dat we meer moeten inzetten op interne audits, om zo zelf een beter zicht te hebben op de werking van ons beleid. Een pluspunt is verder dat CRANIUM het verbetertraject op maat van ons bedrijf heeft uitgetekend. CRANIUM stelde zich daarbij op als een partner die heel goed de uitdagingen en wensen van onze onderneming begrijpt.”

Koen Mathijs, Business Unit Director Security bij CRANIUM: “We stippelen een cybersecurity verbetertraject altijd uit in functie van de concrete behoeften van de onderneming. Sommige bedrijven willen de beveiliging van thuiswerkers verhogen, andere een campagne om de awareness rond de gevaren van phishing te verhogen. Sentiance had de specifieke vraag om een verbetertraject rond cybersecurity governance uit te werken.”

 

Til jouw cyberveiligheid ook naar een hoger niveau!

Wil je je ook wapenen tegen cybercriminelen? Doe dan zoals Sentiance en heel wat andere kmo's en start een cybersecurity verbetertraject. 

Alles over cybersecurity verbetertrajecten

 
"We stippelen een cybersecurity verbetertraject altijd uit in functie van de concrete behoeften van de onderneming"
Koen Mathijs
Business Unit Director Security bij CRANIUM

Investeren is cybersecurity: de slimste optie

Waarom zou iedere onderneming volgens jou meer moeten investeren in cybersecurity?

Koen Simoens: “Elke dag maken cybercriminelen slachtoffers. Het gevaar is echt. In ons geval is een sluitend beleid rond cybersecurity de absolute voorwaarde om ons werk te kunnen doen. Veel bedrijven onderschatten nog altijd het belang van een goede cybersecurity.”

Koen Mathijs: “De aanvallen door cybercriminelen evolueren heel snel. Kmo’s onderschatten de risico’s nog te vaak. Ze denken dat ze geen interessant doelwit vormen, of ze gaan er ten onrechte vanuit dat ze voldoende beveiligd zijn. Als je weet dat het herstel van een datalek of een onderbreking in de activiteiten als gevolg van onbeschikbare systemen handenvol geld kosten, dan blijft het slimmer én goedkoper om te investeren in cybersecurity.”