Transformatie Bouw Limburg: bouwen aan de toekomst

De bouwsector in Limburg groeit. Het project ‘Transformatie Bouw Limburg’ wil de bouwsector slim en toekomstgericht doen samenwerken.

Een positief verhaal voor de Limburgse bouwsector

Naar aanleiding van de sluiting van de Ford fabriek en het daaropvolgende ‘Strategisch Actieplan voor Limburg’ (SALK), besloot Confederatie Bouw Limburg de bouwsector grondig te transformeren. Dit om de vrijgekomen arbeidskrachten opnieuw te kunnen inschakelen en de sector te innoveren met nieuwe technologieën en tendensen. De vraag was: hoe gaan we een positief verhaal brengen? Projectleiders betrokken bij SALK hebben dan geantwoord op een oproep van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

Goele Kerckhofs

Creëren van verschillende hefbomen

Als sector hebben we ons altijd gericht op innovatie maar te weinig op proces- en systeeminnovatie. Maar net daar zit onze groeimarge, want nieuwe technologieën maken optimalisatie mogelijk: Hoe kunnen we ons bouwproces verkorten? Hoe kunnen we drones inschakelen? Hoe kunnen we off-site het werfwerk beter voorbereiden? Hoe kunnen we meer in de keten samenwerken?

Als rode draad zagen we 10 belangrijke thema’s; 10 cruciale hefbomen voor de bouwsector die we hebben omvat in ons transformatieprogramma:

creëren van verschillende hefbomen

Lean management?

Een voorbeeld is lean management. Dit principe is bekend van andere sectoren en nu introduceren we het stap voor stap in de bouwsector. Door vroeger in de keten verschillende partijen te betrekken, ga je minder fouten maken en ga je efficiënter plannen. Dat brengt ons dan bij het BIM-verhaal – het bouwwerkinformatiemodel – een ander thema, dat ervoor zorgt dat alle betrokken partijen dezelfde digitale taal spreken. Lean management is bijvoorbeeld ook op de werf even het verloop van de dag bespreken. Een klein communicatiemoment dat al veel efficiëntiewinst kan boeken, en ook bijdraagt tot sociale innovatie, alweer een ander thema. We innoveren dus het totale proces door in te zetten op al die thema’s tegelijk!

Goele Kerckhofs
We betrekken ook kennisinstellingen en overheden, in het bijzonder het Innovatiecentrum Limburg omdat onze rol zeer complementair is. We gaan dus zeer breed, en dat is zowel de uitdaging als de sterkte van dit project. Bouw Limburg transformeert pas echt als we aan al die verschillende sleuteltjes draaien.
Goele Kerckhofs
Projectadviseur Transformatie Bouw Limburg

Aan alle sleuteltjes tegelijk draaien

We kunnen alleen veranderen als sector als echt héél de sector mee verandert. Zo creëren we een sneeuwbaleffect. Voor arbeiders op de werf verandert er eigenlijk nog het meest, dus zij moeten zeker mee zijn met het verhaal. We hebben sterk ingezet op sensibilisering en rond de verschillende thema’s bestaan werkgroepen onder leiding van een bedrijfsleider. Successen of falingen binnen één bedrijf inspireren andere bedrijven, maar ook andere sectoren.

Het transformatieproces zet zo een sterke cross-sectorale dynamiek in gang. Bijvoorbeeld binnen de werkgroep ‘werf van de toekomst’ tonen we bouwbedrijven wat allemaal mogelijk is met drones, bijvoorbeeld mapping, inspectie en hoogtewerking.. Tegelijk vertellen wij de drone-sector – een startende sector – wat de behoeften zijn van onze bouwbedrijven. Door die match te maken, worden samenwerkingen gerealiseerd en nieuwe toepassingen gerealiseerd.

Daarnaast betrekken we ook kennisinstellingen en overheden, in het bijzonder het Innovatiecentrum Limburg omdat onze rol zeer complementair is. We gaan dus zeer breed, en dat is zowel de uitdaging als de sterkte van dit project. Bouw Limburg transformeert pas echt als we aan al die verschillende sleuteltjes draaien.

Het EFRO-programma heeft voor ons als organisatie een interne omschakeling in gang gezet. Waar we vroeger eerder klassieke dienstverlening deden, zien we nu de meerwaarde in onze rol als facilitator van die brede, toekomstgerichte transformatie.
Goele Kerckhofs
Goele Kerckhofs
Projectadviseur Transformatie Bouw Limburg

Blijven inzetten op innovatieve transformatie

Het EFRO-programma heeft voor ons als organisatie een interne omschakeling in gang gezet. Waar we vroeger eerder klassieke dienstverlening deden, zien we nu de meerwaarde in onze rol als facilitator van die brede, toekomstgerichte transformatie: Waarom komt het dat sommige bedrijven beter inspelen op veranderingen dan anderen? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat onze bedrijven geweerd zijn voor de toekomst?

Onze EFRO-steun loopt voor 3 jaar, maar ook daarna blijven we inzetten op deze thema’s.

Transformatie Bouw Limburg
 

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling-EFRO Vlaanderen

EFRO, het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, geeft subsidies voor medefinanciering van projecten die bijdragen tot duurzame en economische ontwikkeling van een regio. Het doel is om de economische, sociale en territoriale cohesie binnen de Europese Unie regionaal te versterken. Projectoproepen van EFRO Vlaanderen worden gecoördineerd door het Agentschap Innoveren & Ondernemen. Deze projecten worden uitgevoerd door Vlaamse partners.