Rejuvenate Biomed bindt de strijd aan met veroudering

Ons lichaam heeft heel wat tips & tricks om veroudering tegen te gaan. Die werken tot op zekere hoogte, want op een bepaald moment is de schade die door het verouderingsproces wordt aangericht groter dan de schade die hersteld kan worden. Rejuvenate Biomed onderzoekt met VLAIO-steun de biologische aspecten van veroudering en hoe dat proces te beïnvloeden en te vertragen is. Veelbelovend. Zeker nu hun belangrijkste kandidaat-geneesmiddel RJx-01 op mensen getest wordt, lijkt de bron van gezond ouder worden dichterbij dan ooit. 

Dr. Ann Beliën richtte Rejuvenate Biomed in 2017 op, een onafhankelijk Belgisch biomedisch bedrijf. Met 17 jaar ervaring in geneesmiddelenontwikkeling bracht zij een team van gepassioneerde experts samen om geneesmiddelen te ontwikkelen die de verouderingsmechanismen in ons lichaam positief beïnvloeden. 

Ouderdomsmechanismen afremmen? 

Ann Beliën (oprichtster & CEO van Rejuvenate Biomed): “Tijdens mijn carrière in de farmaceutische industrie werd mijn vader ziek. Een cascade van ouderdomsziekten die maar niet te stoppen leek. Het intrigeerde me: wat zorgt voor dit point of no return, waarbij het lichaam niet meer opgewassen lijkt te zijn tegen de schade die ouderdom aanricht?” 

“Mijn job bij Johnson & Johnson leerde me alles over de verschillende fasen van geneesmiddelenontwikkeling: van preklinisch onderzoek tot productontwikkeling en van strategisch onderzoek tot regulatoir advies, marketing, hr, finance… alles passeerde de revue. Ik vertelde over mijn interesse in bestrijding van ouderdomsverschijnselen en mocht – samen met een collega – een dieptestudie uitvoeren rond het onderwerp.” 

“We stelden ons de vraag: wat als we meerdere mechanismen terug in balans kunnen brengen? Zouden we het ouderdomsproces dan kunnen afremmen, of op z’n minst positief beïnvloeden? We startten bij wat we kenden: geneesmiddelen die veilig zijn, die al uitvoerig getest werden en die werken. Daaruit wilden we bestanddelen halen en die onderling combineren om nieuwe medicijnen te ontwikkelen.” 

Van big pharma naar startup 

Ann: “We legden ons idee voor bij Johnson & Johnson en kregen enthousiaste reacties. Daaropvolgend onderzochten we het marktpotentieel en nadat we in december 2016 alles in kaart gebracht hadden, stelden we ons project onder grote belangstelling voor aan een breed publiek. Dit bleek een waardevolle aanpak te zijn en tegelijk een opportuniteit in de vorm van een biotech in plaats van binnen big pharma.” 

“Vanuit mijn functie had ik nauwe contacten met de juiste kennisinstellingen zoals universiteiten en hogescholen. Ook zij waren geboeid door ons idee en de vraag naar samenwerking kwam regelmatig terug naar boven. De tijd ontbrak me, het project ging even in de koelkast tot ik in oktober 2017 de stap heb gezet naar het ondernemerschap en Rejuvenate Biomed heb opgericht.” 

“De zoektocht naar investeerders begon. Naast financiële steun van twee vrienden, diende ik bij VLAIO een subsidieaanvraag in. Dat was nodig om stappen te kunnen zetten waarvan investeerders niet onmiddellijk het nut zien. We testten de bestanddelen in eerste instantie uit op rondwormen (caenorhabditis elegans). Na validatie – de bestanddelen werkten – volgde een kapitaalronde voor een onderzoek op muizenmodellen. Die onderzoeken zijn duur en tijdrovend, maar leveren erg veel informatie op. Op dit moment evalueren we het effect van onze lead kandidaat RJx-01 op sarcopenie, het progressieve leeftijdsgebonden verlies van spierfunctie en -massa. Onze pijplijn bevat nog andere kandidaat-geneesmiddelen die preklinisch getest worden voor andere ouderdomsziekten. De volgende stap is deze ook verder bij mensen te evalueren.” 

“We willen nu nog sneller groeien, en ook over de landsgrenzen heen kijken. Zeker in Amerika ligt de markt open. Maar ook in Europa zijn er heel veel mogelijkheden. De toekomst ziet er veelbelovend uit.” 

Meer dan subsidies 

Ann: “Bij VLAIO kregen we niet alleen de noodzakelijke financiële steun om te groeien, maar bedrijfsadviseur Mieke Martens stond ons ook met raad en daad bij tijdens het valideren en verfijnen van ideeën. Ze daagde ons uit en hielp om ons onderzoek te preciseren. We hebben echt grote stappen gezet dankzij deze steun, vooral op momenten waarop investeerders twijfelden.” 

“Waar medicatie bijna uitsluitend gericht is op symptoombehandeling en genezing van ziekte ligt bij Rejuvenate Biomed de focus vooral op het voorkomen van ouderdomskwalen, niet het genezen ervan. Ik zie de gezondheidszorg graag evolueren in de richting van preventie in de plaats van genezing achteraf.” 

Mieke Martens
VLAIO bedrijfsadviseur

Mieke beaamt de nauwe samenwerking: “Ik begeleid Ann nu zo’n vijf jaar. Een onderzoeksproject, ontwikkelingsproject, innovatiemandaat en kmo-groeisubsidie: Rejuvenate Biomed heeft al een mooie weg afgelegd. Haar out-of-the-box denken helpt daarbij. Zo zetten ze het wormmodel dat ze zelf ontwikkelden om de werking van hun kandidaat-geneesmiddelen te testen op verouderingsmechanismen, nu ook als dienstenmodel in de markt. Andere bedrijven kunnen dat model gebruiken om eigen componenten te testen. Om dat deel verder uit te werken, vroeg Ann een kmo-groeisubsidie aan binnen het thema innovatie.” 

“Maar onze samenwerking gaat verder dan subsidiedossiers begeleiden. Soms ben ik een klankbord, soms zoek ik mee naar ontbrekende externe kennis of financiering. De samenwerking met Ann en haar team is fijn. Ze is een sterke, aanspreekbare en gefocuste vrouw die zich omringt met medewerkers die even gedreven zijn. Als vrouw je mannetje staan in de farmaceutische industrie – en dan nog met een startup – is niet evident.”

 

Welke stap wil jij zetten met je bedrijf?  

Als ambitieuze ondernemer wil je maar één ding: dat je zaak een succesvolle vlucht maakt. Daarom investeer je én daarom innoveer je. Goed om weten dat je met je vragen bij VLAIO terecht kan.    

De VLAIO bedrijfsadviseurs zijn jouw gids bij de realisatie van die plannen. Wij zijn een kritisch klankbord en brengen sterktes en zwaktes in kaart. Daarbij geven we ook concreet advies over subsidies en financiering. En we brengen je in contact met de juiste experten.  Neem zeker eens contact op met een VLAIO bedrijfsadviseur.