Gassen detecteren in explosieve omgevingen

In een industriële omgeving is detectie en karakterisering van verschillende soorten gassen essentieel. VOCsens uit Louvain-la-Neuve werkt samen met het Antwerpse bedrijf Aloxy aan de ontwikkeling van autonome gasmicrosensoren.

Thomas Walewyns, CEO van VOCsens: "Onze sensoren kan je in verschillende omgevingen en voor heel uiteenlopende toepassingen gebruiken: in de voedingsindustrie, in luchtbehandelingssystemen of in veebedrijven waar ammoniak wordt uitgestoten. We hebben het dan over autonome sensoren, over apparaten die communiceren via het internet en draadloze netwerken (IoT).” 

Met het BEL-COO SensEX-project wil de jonge Waalse spin-off van UCLouvain diensten en sensoren ontwikkelen die gecertificeerd kunnen worden voor gebruik in omgevingen waar explosiegevaar bestaat. In het jargon heet dit ATEX industrie. Daartoe behoren de chemische en petrochemische industrie. Het rekent daarbij op de expertise van het Antwerpse bedrijf Aloxy, een spin-off van IMEC en de Universiteit Antwerpen, dat gespecialiseerd is in Industrie 4.0-toepassingen.  

Aloxy heeft momenteel geen geïnstalleerde systemen die zijn uitgerust met gasdetectoren. "Aloxy heeft positiedetectiesensoren die het plaatst op de manuele ventielen van haar klanten, in de chemische en petrochemische sector," vertelt Maarten Weyn, medeoprichter van Aloxy. Binnen het afgeronde project onderzochten we hoe we de VOCsens knowhow inzake gassen hieraan kunnen toevoegen.” 

Beveiligde gegevensstroom 

De uitdagingen die de twee partners samen aanpakten, gingen verder dan de sensoren alleen. Ook het beheer van de gegevens die deze sensoren genereren, namen ze onder de loep. In kleine ondernemingen wordt het beheer van dit soort gegevens vaak uitbesteed. Maar in grotere organisaties gebeurt dat niet. "Hoe meer sensoren en data van industriële processen men bezit, hoe meer men die informatie vertrouwelijk wil behandelen," weet Thomas Walewyns. "Deze informatie is waardevol. Naast veiligheidsoverwegingen en de noodzaak om snel te reageren wanneer een probleem wordt gedetecteerd, kunnen deze data, bij goede controle en verwerking, ook gebruikt worden om productieprocessen te optimaliseren.” 

"Aloxy ontwikkelde een IoT-platform dat de gegevens binnen de serversystemen van haar klanten integreert", bevestigt Maarten Weyn. "Dat garandeert de veiligheid van deze gegevens en de integratie ervan binnen de procedures van onze klanten.” 

Voor VOCsens is het doel van dit project om de markt voor onze sensoren uit te breiden naar gebruik in ATEX-omgevingen, maar ook om een koppeling tot stand te brengen met het gesloten netwerkbeheersysteem voor datastromen. Thomas Walewyns: "Wij willen voor onze microsensoren de deuren naar de ATEX-omgeving openen. En als leveranciers van milieugegevens zorgen we ervoor dat je deze data ook met externe systemen kan uitwisselen. Daartoe enten we onze applicatie op het Aloxy systeem. Zo kunnen we ook na de afronding van dit project onze succesvolle samenwerking met Aloxy voortzetten.” 

"Voor Aloxy is de toegevoegde waarde ook duidelijk: wij kunnen een extra service aanbieden aan onze klanten," besluit Maarten Weyn. 

 

Samenwerken loont 

Het hoofddoel van het BEL-COO programma is het versterken van het concurrentievermogen van de Belgische bedrijven door het stimuleren van onderlinge O&O samenwerking voor de ontwikkeling van innovatieve producten, diensten of processen. 

Via BEL-COO kunnen zowel kmo's als grote ondernemingen uit verschillende Belgische gewesten (minstens 2) gezamenlijk een innovatieproject uitvoeren met financiële steun. De partners vragen voor hun bijdrage in het project steun aan via de bestaande steuninstrumenten in hun eigen regio. VLAIO participeert met het steuninstrument Ontwikkelingsproject of Onderzoeksproject

Het is een eenvoudig programma: het gezamenlijke projectvoorstel kan op elk moment worden ingediend. Het voorstel bestaat uit twee componenten: een regionale component, specifiek voor elk financieringsagentschap, en een overkoepelende component met de algemene projectbeschrijving.