Fietspaden tegen waterstress

Beton. Niet gelijk een materiaal dat je associeert met milieuvriendelijkheid. Wel duurzaam in levensduur, maar ecologisch? Het Limburgs bedrijf Ecobeton laat zien dat dat wel degelijk kan. Ze produceren prefab beton voor duurzame ecologische toepassingen, voor waterbeheer en stadsinrichting. Soms basic, soms high tech, maar steeds met een visie op water als herbruikbare grondstof in een circulaire economie.  

7xs 

Ecobeton Water Technologies is een derde generatie familiebedrijf opgericht in 1910 door de grootvader van huidig aandeelhouder Hilde Cuykx. Het bedrijf produceert en plaatst ecologische betonproducten binnen de waterindustrie. Dat kan gaan van -eenvoudige- waterputten tot geavanceerde zuiveringssystemen met filters, slibvangers, vortexafscheiders, coalescentie- en lamellenafscheiders. Voor hemelwater maar ook voor huishoudelijk en industrieel afvalwater. Hoe verschillend ze op het oog ook mogen zijn, alle oplossingen zijn geconcipieerd volgens de kernwaarden van het bedrijf: simple, smart, solid,  sure, supportive, sustainable  en solidary.  

Zo verliep ook de ontwikkeling van Climatepath® een innovatief concept voor een klimaatadaptief fietspad.  Luc Vandebeek, CEO: “Zoals wel meer van onze producten is het ontwerp , gebaseerd op een geoctrooieerd idee. We hebben dit uitgewerkt met ondersteuning van een VLAIO subsidie. Concreet zorgt dit fietspad ervoor dat hemelwater, dat anders te snel via de verharding in de goot terechtkomt, eerst tijdelijk gebufferd wordt om vervolgens langzaam door te sijpelen in de grond.”  

Waterstress 

Dat is een heel doorslaggevende kwaliteit gegeven de waterproblematiek in België. Ter illustratie: Volgens het World Resource Institute behoort België tot de landen met de grootste waterschaarste ter wereld. Van de 164 onderzochte landen staan we op de 23ste plaats. Daarmee vallen we in de categorie van landen met ‘high water stress’ - landen die per jaar 40 tot 80% van al het beschikbare water verbruiken. Zelfs Turkije en Egypte, waar het toch een stuk warmer en droger is, hebben minder last van waterschaarste dan wij. Dat is voor een belangrijk deel toe te schrijven aan het feit dat België en vooral Vlaanderen dichtbevolkt is en daarmee ook voor een beduidend deel verhard. Water dat op deze verharde ondergrond valt, zal verdampen of afgevoerd worden via de riolering en niet in de grond terecht komen. Het gevolg is waterstress. Een droge periode in België hoeft niet zo lang te duren of onze weervrouw verzoekt iedereen te stoppen met de tuin te sproeien of de auto te wassen. En het belang van hemelwatermanagement neemt door de veranderende klimaatomstandigheden alleen maar toe. “Ook in omgekeerde zin trouwens”, aldus Luc Vandebeek, “want we worden regelmatig ook geconfronteerd met intensere regenbuien. Ons product voorkomt met haar buffersysteem dat straten en fietspaden blank komen te staan na een hevige bui.” 

Luc Vandebeek: “een belangrijke uitdaging bij deze ontwikkeling is de matrijs waarin de beton gegoten wordt. In dit product willen we een aantal functies verenigen, waardoor het niet vanzelfsprekend is om de complexe betondelen te ‘ontkisten’. Bovendien hebben we 4 verschillende varianten van de bufferbak, die allemaal met dezelfde matrijs gefabriceerd worden.  

Het materiaal zelf is een andere uitdaging. We willen een product dat minimaal 60 jaar mee gaat en dat stelt hoge eisen ten aanzien van de beton. Die moet resistent zijn tegen strooizouten maar ook tegen de invloed van vorst. Ter vergelijking: de druktsterkte van de door ons toegepaste beton is ongeveer twee keer hoger dan deze van gewone de beton die normaal wordt gebruikt voor wegenis. Door de lange levensduur is de totale CO2 afdruk van ons product relatief laag in vergelijking met bijvoorbeeld asfalt, dat veel sneller aan vervanging toe is. In de zoektocht naar de optimale samenstelling en wapening van het beton hebben we ons laten ondersteunen door de onderzoekslabo’s Geos en Forte. Voor het doorsijpelen van het water in de grond hebben we dan weer een waterdoorlatende beton nodig dat ook lang meegaat, zonder dat we daarvoor veel onderhoud moeten plegen.  

Bijkomend voordeel van het concept is dat het -vertrekkende van de prefab elementen- heel snel kan worden gelegd. Optioneel kan ook een filter toegevoegd worden om verontreinigingen uit het water te halen voordat het in de grondwatertafel terechtkomt. De klanten voor dit product zijn onder andere aannemers, grondwerkers, overheden, steden en gemeenten. Daarbij kijkt Ecobeton Water Technologies in eerste instantie naar België, maar er zijn ook plannen richting het noorden van Frankrijk. Luc Vandebeek: “we hebben een eerste opdracht in Wallonië op een locatie onderaan een heuvel, waar veel water samenkomt. Daarvoor is Climatepath ideaal.” 

 

Climatepath® is een nieuw product in een assortiment fietspaden, die deels komen van de Nederlandse partner, Easypath. Deze Ecopaths, worden allemaal in Limburg geproduceerd en verdeeld in België. Andere producten in dit gamma zijn Easypath®, Solarpath®, Thermopath®, dat met behulp van restwarmte uit de riolering vorstvrij gehouden wordt en Reflexpath, dat op locaties gelegd wordt waar geen buitenverlichting mogelijk is. Het oppervlak van dit pad reflecteert het licht van de fietsers extra sterk, waardoor ze ook in het donker comfortabel en veilig rijden. Nog een reden om de fiets te nemen! 

 

Welke stap wil jij zetten met je bedrijf?    

Als ambitieuze ondernemer wil je maar één ding: dat je zaak een succesvolle vlucht maakt. Daarom investeer je én daarom innoveer je. Goed om weten dat je met je vragen bij VLAIO terecht kan.      

De VLAIO bedrijfsadviseurs zijn jouw gids bij de realisatie van die plannen. Wij zijn een kritisch klankbord en brengen sterktes en zwaktes in kaart. Daarbij geven we ook concreet advies over subsidies en financiering. En we brengen je in contact met de juiste experten.  

Wil je net zoals Ecobeton duurzaam ondernemen? Dan bieden deze VLAIO tools een ideaal vertrekpunt. 

Of wil je met jouw onderneming kijken of je je watergebruik kan optimaliseren? Bekijk dan zeker de VLAIO waterscan eens van dichterbij.