Een ​​​​​duurzame aanpak​ voor AI-applicaties

De ambitie van Wonka? Bedrijven helpen om het volledige potentieel van AI en data te benutten. Hoe? Door routinetaken intelligent te automatiseren en bedrijven toe te laten zelf makkelijker AI-applicaties te ontwikkelen. “Uiteraard moeten we praten over de negatieve effecten van AI, maar in the end is het technologie waarbij de consument de winnaar is.” VLAIO steunde Wonka via innovatieve starterssteun. 

Ondersteuning door technologie

Co-founder van Wonka Cédric Gilissen was al vroeg door de microbe van artificiële intelligentie gebeten, en daar had hij goede redenen voor: “Als gevolg van dyslexie worstelde ik enorm met taalvakken en eindigde meer dan me lief was als laatste van de klas. Daarom besloot ik ​al snel ​om mij door technologie te ondersteunen. Ik vertel graag dat ik de allereerste student was die GPT-technologie gebruikte voor het schrijven van zijn thesis, ook al heb ik daar natuurlijk geen bewijs van. Dat die​ technologie toen​ nog niet helemaal op punt stond, valt dan weer aan mijn cijfer af te lezen, dat helemaal niet zo goed was (lacht). Ik zag echter wel de mogelijkheden, zeker toen ik de transitie van GPT-2 naar GPT-3 van heel kortbij volgde.”  

De technologie bleek niet alleen goed te zijn in het voorspellen van het volgende woord (waarvoor de onderzoekers het getraind hadden), maar het kon ook zinnen opbouwen volgens een logica. Een aha-momentje, omdat de logica in het model nu ook gebruikt kon worden om applicaties op te bouwen. Wanneer ChatGPT uitkwam werkte ik in de verzekeringssector en ik besefte dat dit gegeven zeker impact zou hebben op mijn job en die van de mensen rondom mij. Omdat ik aan de kant van de technologie wilde staan, heb ik mijn job opgezegd en met twee ingenieurs Wonka opgericht. Een knipoog naar de kleine ondernemer die moet opboksen tegen mastodonten, zoals Willy Wonka aanvankelijk ook in de clinch ligt met de grote chocoladefabrieken.” 

Positiever daglicht

Aanvankelijk focuste de startup op de automatisering van mails, waarbij AI een draft opmaakte die de verzender kon nakijken en vervolgens uitsturen. Omdat Google en Microsoft - die met respectievelijk Gmail en Outlook de bekendste en populairste e-mailbrowsers aanbieden -aankondigden dat ze daar ook mee zouden beginnen, besloot Wonka het over een andere boeg te gooien. Cédric: “We hebben toen een platform gebouwd waarop bedrijven met onze ondersteuning AI-applicaties kunnen ontwikkelen. Maar het gaat ruimer dan dat: eigenlijk willen we vooral AI-technologie in een positiever daglicht zetten. Uiteraard zijn er negatieve neveneffecten waar we over moeten babbelen en oplossingen voor moeten vinden, zoals jobs die minder relevant worden en misschien zullen verdwijnen. Anderzijds is het technologie die ervoor zal zorgen dat heel veel dingen goedkoper ​worden ​en ons leven aangenamer maken. Uiteindelijk wint de consument. Dat positieve verhaal is ook iets dat in de naamgeving van Wonka doorklinkt en dat we met de gigantisch sterke open source community rond AI willen uitdragen. Zo werken we bijvoorbeeld aan een ​Vlaams​ taalmodel, zodat ook het ​Vlaams​ gemakkelijker kan getranscribeerd worden. Het is die positieve boodschap van dat prestatievermogen dat ik breder bekend wil maken.” 

De grote uitdaging voor bedrijven vandaag is daarom een interne cultuur te creëren die openstaat voor die snelheid en snel schakelen zelf faciliteert. 

Cédric Gilissen
CEO Wonka

Ietsje trager

“De grootste innovatie-uitdaging vandaag? Dat is de snelheid waarmee alles zich ontwikkelt. We hebben er bij wijze van spreken achtduizend jaar over gedaan om van de hakbijl tot de elektrische kettingzaag te komen, vandaag lijken nieuwe technologieën binnen acht jaar al niet meer relevant. Ook wij hebben soms moeite om bij te benen. De grote uitdaging voor bedrijven vandaag is daarom een interne cultuur te creëren die openstaat voor die snelheid en snel schakelen zelf faciliteert.  

Zeker omdat we nog maar aan het begin staan van wat AI allemaal kan. We krabben nog altijd maar aan het topje van de ijsberg. Dat gezegd zijnde hebben we gezien dat ​het ecosysteem rond de AI ​technologie de afgelopen twee jaar met een enorme snelheid is geëvolueerd, en de geschiedenis leert dat het daarom als reactie de komende twee jaar misschien ietsje trager zal gaan. Gelukkig maar, want ik praat nog altijd met mensen in de bedrijfswereld en mijn privéleven die stomverbaasd zijn over wat AI allemaal kan doen, terwijl dat eigenlijk ook al mogelijk was ​voor​​ de komst van GPT 3.5 of GPT 4. Om maar te zeggen dat het nog wel een tijdje zal duren voordat we allemaal up to speed zijn met wat er vandaag de dag mogelijk is. Dat lijkt me dus de grootste uitdaging.”

In geen tijd gedateerd

Wonka probeert daar met zijn model zo goed mogelijk op in te spelen, door voluit te focussen op duurzaamheid. “Kijk, de meeste AI applicaties worden gemaakt rond een bestaand AI-model (je hoeft het zelf niet meer te maken). Je wil echter niet dat die applicatie in geen tijd weer gedateerd is. Onze filosofie: als er morgen een beter AI-model komt, dan moet je gewoon de bestaande motor in je auto kunnen vervangen door de nieuwe – lees: door het nieuwe AI-model – en weer verder rijden. Dat willen we de bedrijven aanleren: hoe je duurzaam investeert in een technologie die sterk verandert.”

“Onze grootste ambitie momenteel? Het team uitbreiden, door in België en bij uitbreiding Europa, de best mogelijke werkomgeving te creëren voor AI-engineers en data-engineers die met de nieuwe technologieën bezig willen zijn. Als we daarin slagen, zullen we automatisch de juiste fit in de markt vinden, de juiste producten op de markt brengen en de juiste diensten aan bedrijven leveren zonder dat die eerst naar ons moeten komen met een vraag. Maar dat wij al intern bepaalde technologieën ontwikkeld hebben die een antwoord op die vraag bieden.” 

Pitchen en feedback krijgen

Aan het begin van het traject klopte Wonka aan bij VLAIO en kreeg het er dankzij begeleiding van bedrijfsadviseur Cédric Smet toegang tot innovatieve starterssteun (ISS). Een heel waardevolle subsidie, vindt Cédric. “Omdat ze mensen die misschien nog niet honderd procent zeker zijn of ze de stap naar een eigen bedrijf willen zetten, het duwtje kan geven om dat effectief te doen. Wij hadden die beslissing wél al genomen, maar de innovatieves starterssteun heeft ons wel toegelaten om sneller een eerste persoon aan te werven en tot bepaalde resultaten te komen. Ik ben dan ook fan van de herstructurering die VLAIO heeft doorgevoerd: de ISS-subsidie staat vandaag de dag open voor iedereen, dus iedereen kan een aanvraag indienen – je moet dus niet meer aan een incubator verbonden zijn of zelf uitgenodigd worden. Dat maakt het interessant voor iedereen in Vlaanderen die met een idee zit: je kan dat idee pitchen en krijgt er meteen feedback op. Zo weet je sneller of dat idee de sprong naar het ondernemerschap waard is.”

Gedroomde duwtje in de rug

“Het netwerk waar we dankzij VLAIO toegang toe kregen was, minstens even belangrijk als het subsidiebedrag”, besluit Cédric. “We kwamen in een ecosysteem terecht waar we niet alleen met collega-ondernemers, maar ook met andere investeerders konden praten. Een investeringsronde zit momenteel nog niet in de pipeline, maar het is geruststellend om te weten dat je al bepaalde connecties hebt. We hebben vandaag trouwens nog altijd contact met VLAIO en de mensen in dat netwerk. Ik snap oprecht niet dat als je in Vlaanderen als kleine startup die stap naar VLAIO niét zou zetten. Je krijgt er de beste feedback denkbaar en het gedroomde duwtje in de rug.” 

 

Ook interesse in innovatieve starterssteun? 

Kleine, startende ondernemingen (< 2 jaar) met een innovatief idee kunnen via innovatieve starterssteun financiële steun en externe begeleiding en advies krijgen.

De nieuwe oproep staat open sinds 3 januari 2024.

 
 

Wil jij ook digitale stappen zetten?  

Misschien kan onze LinkedIn nieuwsbrief van maart jou inspireren? Daarin vertellen vier VLAIO bedrijfsadviseurs jou wat digitale transformatie inhoudt en waar je op kan letten als je met digitale veranderingstrajecten aan de slag wil gaan.

Of is het start AI programma van Agoria en Sirris iets voor jou? Ondersteund door VLAIO staan 22 partners jou bij om te bekijken hoe je met artificiële intelligentie meer kan halen uit jouw data. MeetWonka is één van die 22 partners.

Neem zeker eens contact op met een VLAIO bedrijfsadviseur.