De stad als videogame, op weg naar een toegankelijkere wereld

De fysieke wereld toegankelijk(er) maken voor ruim twee miljard mensen met een visuele en fysieke beperking: dat is de ambitie van de Antwerpse start-up AYES, opgericht door drie ervaren ingenieurs artificiële intelligentie. Ze ontwikkelden een app met een ingenieus AI-systeem dat instant op verkeerssituaties reageert, waardoor de gebruiker gemakkelijker en veiliger kan navigeren. “Als AI een Tesla autonoom door het verkeer kan loodsen, waarom dan geen mens door de openbare ruimte?” 

Een gemeenschappelijke vriend van oprichters Vincent en Michiel Janssen was destijds blind geworden en vertelde over de vele uitdagingen bij het navigeren in de openbare ruimte. De broers begonnen daarover samen met medeoprichter Willem Van de Mierop na te denken en kwamen tot deze redenering: als een Tesla autonoom op de autostrade kan rijden dankzij AI, konden zij dan geen vergelijkbare technieken ontwikkelen om blinden en slechtzienden te gidsen?

Willem Van de Mierop: “Aanvankelijk was dit idee niets meer dan een project on the side. Na het werk ontwikkelden we met ons drieën een AI-gestuurd prototype met een camera, een rekenmodule en een luidspreker, waarmee slechtzienden efficiënter de straat konden oversteken. Maar de reacties van gebruikers waren zo positief dat we beseften: veel mensen zouden we hiermee kunnen helpen. Alleen moesten we onze oplossing schaalbaar maken. We besloten af te stappen van het hardware-prototype en te focussen op software die lokaal op een GSM kon draaien. Kortom, we moesten een app ontwikkelen – zo ontstond Oko.” 

Heel complexe uitdaging

De grootste uitdaging bij de programmering, en zeker in het verkeer, was de reactiesnelheid die van levensbelang was.

Willem:“ChatGPT functioneert in de cloud en gebruikt heel complexe servers, maar zelfs dat krachtige model heeft soms enkele seconden nodig om na te denken. Onze app moest in staat zijn om instant verkeerslichten, bussen en trams te herkennen én nagenoeg synchroon te reageren via een geluidsmelding of trilling. Alleen dan zou de app veilig en bruikbaar zijn voor ons doelpubliek. Een heel complexe uitdaging, die ons er toch van overtuigde onze vaste job op te geven en volledig op dit project te focussen.”

Grote ambities en impact wereldwijd

Vrij snel na de lancering van de app haalde AYES al honderdduizend euro op bij investeerders, en in een volgende kapitaalronde nog eens een miljoen euro. Dat liet hen toe de app niet alleen in de Benelux-markt te introduceren, maar ook wereldwijd te lanceren. Momenteel zet AYES volop in op de Amerikaanse markt, die heel positief staat ten opzichte van de technologie, vooral omdat ze zo’n impact heeft op de gebruikers. 

Willem

Doordat onze slimme camera verschillende obstakels in kaart brengt, kan onze app mensen met een beperking écht helpen bij het navigeren in het openbaar, al helemaal in combinatie met de community building waar we volop inzetten.

Willem Van de Mierop
Medeoprichter AYES

Willem: “In de VS hebben we intussen de meeste gebruikers: dagelijks helpen we ongeveer tienduizend gebruikers straten oversteken – één op de zes mensen heeft hier trouwens een mobiliteitsbeperking. Van hieruit werken we ook verder aan onze grotere doelstelling: een navigatietool worden voor iedereen met een beperking, dus niet alleen blinden en slechtzienden. Want doordat de slimme camera van onze app foto’s neemt van straten en kruispunten, kan je meteen ook zien of er hellingen, verhogingen, putten als gevolg van wegenwerken of andere hindernissen zijn. Door dat in kaart te brengen, kan onze app mensen met een beperking écht helpen bij het navigeren in het openbaar, al helemaal in combinatie met de community building waar we volop op inzetten. Om dat grotere, nieuwe product mogelijk te maken, doen we trouwens opnieuw een beroep op VLAIO.” 

Volop testen

Opnieuw, want het is niet de eerste keer dat AYES er kwam aankloppen.

Willem: “We hebben inderdaad al op verschillende manieren samengewerkt. Zo hebben we steun ontvangen in de vorm van een haalbaarheidsstudie. Die liet ons toe onze oplossing uitgebreid te testen. Zo leerden user-indices ons dat het verticaal houden van de smartphone voordeliger was, terwijl wij uitgingen van de logica van landscape-modus.”

“Vervolgens startten we een project om de eerste versie van de applicatie te bouwen, met focus op verschillende aandachtspunten: hoe konden we de AI generaliseren? Hoe verschilde de werking van verkeerslichten per land? Hoe konden we AI nog sneller laten reageren enz. Een andere samenwerking draaide rond het onderhoud van het AI-model: hoe konden we de opgenomen data filteren, zodat de relevante data terug naar het model werden gestuurd om dat te voeden? In dat vervolgtraject konden we beroep doen op een ontwikkelingsproject. Kortom, bij de uitbouw van het product heeft de steun van VLAIO een cruciale rol gespeeld. Met als kers op de taart de Apple Design Awards. Wij zijn het eerste Belgische en dus ook Vlaamse bedrijf dat deze prijs wint. En zoals gezegd zal de samenwerking met VLAIO nog wel even blijven duren, aangezien we nu ook dat grotere, bredere product willen bouwen.”

Ik ontmoette de oprichters net voordat ze de grote sprong waagden om voltijds in dit avontuur te springen. Voor de subsidiedossiers keken we samen om de aanvragen structuur te geven en te stroomlijnen. Met AYES hebben ze doorgedreven kennis gekoppeld aan de passie om mensen te helpen.

Luc Bastiaens
VLAIO bedrijfsadviseur

Mensenlevens veranderen

AYES wil de wereld toegankelijker maken voor de ruim twee miljard mensen met een visuele en fysieke beperking. De missie van een wereldverbeteraar als je het zo leest, maar bij AYES blijven ze met beide voeten op de grond staan en willen ze een inspirerend voorbeeld zijn van en voor impactondernemen.

Willem: “Ik mag dan in New York wonen, ik blijf een bescheiden Europeaan (lacht). Dus het begrip ‘wereldverbeteraar’ zal ik niet snel in de mond nemen. Maar uit de feedback die we krijgen, blijkt wel dat onze app echt een verschil maakt. Zo liet iemand weten dat oversteken voor hem tot voor kort altijd een gok was, waardoor hij op een keer zelfs zijn bekken brak en sindsdien niet meer zonder partner naar buiten durfde. Dankzij onze app gaat hij nu weer zelfstandig de straat op. Andere mensen geraken in delen van de stad waar ze wel naartoe wilden – bijvoorbeeld omdat er een leuke markt was – maar er nooit konden geraken wegens een gevaarlijk kruispunt. Wat wij doen met onze app, is eigenlijk de stad voor hen unlocken. Een beetje zoals een videogame, zij het dat wij er écht mensenlevens mee veranderen.” 

 

Welke stap wil jij zetten met je bedrijf?

Als ambitieuze ondernemer wil je maar één ding: dat je zaak een succesvolle vlucht maakt. Daarom investeer je én daarom innoveer je. Goed om weten dat je met je vragen bij VLAIO terecht kan.      

De VLAIO bedrijfsadviseurs zijn jouw gids bij de realisatie van die plannen. Wij zijn een kritisch klankbord en brengen sterktes en zwaktes in kaart. Daarbij geven we ook concreet advies over subsidies en financiering. En we brengen je in contact met de juiste experten.