De ongewone overname van Stramien: medewerkers worden aandeelhouders

Samen met drie andere architecten richtte Bart Verheyen meer dan 25 jaar geleden het interdisciplinair ontwerpbureau Stramien cv op. Enkele jaren geleden bereikten zijn medevennoten de pensioengerechtigde leeftijd, waardoor Bart voor een moeilijk vraagstuk kwam te staan: “Hoe kunnen we Stramien verder runnen?”.

Architectuur en ruimte

Stramien Architectuur & Ruimte cv is een interdisciplinair ontwerpbureau, gespecialiseerd in architectuur en ruimte. Hun sterkste drijfveer is de integratie van deze twee disciplines. Bovendien is Stramien begaan met de duurzaamheid van hun projecten, ze trachten onder andere de biodiversiteit te vrijwaren. Het bedrijf is gelegen in de stad Antwerpen, nabij Berchem.

Ongewone overnamevorm

Drie jonge partners engageerden zich om samen met Bart de organisatie verder uit te bouwen en de nieuwe krijtlijnen uit te zetten. Samen kozen ze voor een niet alledaagse overdracht: het aandeelhouderschap kwam open te staan voor alle medewerkers. Elk van hen kreeg de vraag of ze mee eigenaar wilden worden. Inmiddels is twee derde van de 35 medewerkers ook aandeelhouder. Weliswaar werd gekozen om meerderheidsaandeelhouderschap uit te sluiten. Er geldt een plafond van 10% beslissingsrecht. Zo wil Stramien vermijden dat enkele machtige aandeelhouders autonoom beslissingen kunnen nemen. Het is echt de bedoeling iedereen te betrekken bij de beslissingsprocedure. En dat loont: het engagement van de medewerkers is flink gegroeid.

Het team van Cera heeft ons plan omgezet in een juridisch kader. Ze hebben de structuur van ons bedrijf ontworpen zoals wij gebouwen ontwerpen.

Bart Verheyen
Architect, bestuurder Stramien

Juridische begeleiding

Door de overname transformeerde Stramien ook naar een andere vennootschapsvorm: de coöperatieve vennootschap (cv). Om het juridisch deel van de omvorming in goede banen te leiden, deed Stramien beroep op Cera. Cera informeert en adviseert organisaties over coöperatief ondernemen. Hannes Hollebecq, adviseur coöperatief ondernemen, en zijn collega's hebben de structuur van Stramien ontworpen zoals Stramien zelf gebouwen ontwerpt. Zij werkten een uitvoerbaar juridisch kader uit, waar Stramien onmiddellijk mee aan de slag kon.

Transparantie

Stramien is een coöperatie. Dat vereist veel overleg, een goede communicatie en transparantie. Daar probeert Stramien dan ook echt werk van te maken, met resultaat: hun ambitieuze projecten komen veel verder dan zonder de inbreng van alle medewerkers. Uiteraard is het niet allemaal rozengeur en maneschijn, maar Bart ervaart toch diverse voordelen van een werkerscoöperatie, een onderneming waar de medewerkers/ personeelsleden de aandeelhouders zijn, met name: 

  • door met veel medewerkers in te stappen, is het ook haalbaarder voor iedereen
  • de aandelen en het eigenaarschap zijn gespreid, en dat verzekert ook meer de continuïteit van de onderneming
  • en vooral, het is een gedeelde onderneming, met een sterke(re) betrokkenheid en lange termijn engagement van de medewerkers-mede-eigenaars.

De macht zit niet bij één persoon. En het bedrijf is er zeker van: net dat is hun sterkte!

 

De Week van de Bedrijfsoverdracht 2022

De Week van de Bedrijfsoverdracht vindt dit jaar plaats van 14 tot 18 november. Met deze week willen we drie doelen bereiken:

  • ondernemers aanmoedigen om over bedrijfsoverdracht na te denken en erover te praten;
  • ondernemers kansen geven zich te informeren over verschillende aspecten van bedrijfsoverdracht; 
  • dienstverleners op dat vlak zichtbaar maken.

In het kader van de Week van de Bedrijfsoverdracht worden in oktober en november heel wat activiteiten rond overnemen en overlaten georganiseerd. 

Bekijk snel de activiteitenkalender

Boek jouw gratis adviesgesprek