De circulaire appelboom

Wist je dat gerooide appelbomen nog heel wat interessante stoffen voor de voeding- of cosmeticasector bevatten? Via de Innovatieve starterssteun van VLAIO bouwt Bart Dooms van B3ET een ecosysteem uit van diverse actoren uit de fruitsector, bioraffinaderij en industrie om samen biogebaseerde producten uit appelhout te maken. Zijn missie is drievoudig: de appelboom circulair maken, de bio-economie versnellen en een bijdrage leveren aan de klimaatdoelstellingen.

Het potentieel van de appelboom 

Als schoonzoon van een fruitboer is Bart Dooms al meer dan dertien jaar op zoek naar mogelijke valorisatiepistes voor gerooide appelbomen. Een appelboom heeft een gemiddeld leven van zo’n 12 tot 15 jaar. Van het volledige arsenaal appelbomen wordt in België jaarlijks 5 à 10 procent gerooid. Dat levert  tot 32.000 ton hout op waarvan het merendeel op de brandstapel belandt. ‘De boom bevat zoveel interessante stoffen. Kunnen we daar echt niets mee doen?’ vroeg Bart zich af.  

Om verder onderzoek te doen naar de extractie van appelhout, schakelde Bart onderzoeker Hannes Withouck van Odisee hogeschool in. Dat leverde al heel wat interessante inzichten. Bart: “De appelboom bevat drie stoffen die nuttig zijn om verder te valoriseren en te extraheren: flavonoïden, ligninen en cellulose. De eerste groep heeft een antimicrobiële werking en kan dienen voor de ontwikkeling van biopesticiden en biostimulanten. Van lignine kan je vanille maken en met de cellulose kan je aan slag om tot tagatose of suikervervangers te komen.” 

Samen met de fruitsector, bioraffinaderij en industrie willen we een volledig nieuw ecosysteem uit de grond stampen. Want de kracht zit in samenwerking. Alleen op die manier genereren we meerwaarde die we vervolgens met alle stakeholders in het ecosysteem kunnen delen.

Bart Dooms
CEO B3ET 

Meerwaarde door samenwerking 

Om van de appelboom tot een biogebaseerd eindproduct te komen, heb je verschillende partijen nodig: de fruitsector (voor het hout), de bioraffinaderij (om de biomassastroom te verwerken tot een product) en de industrie (om toepassingen te ontwikkelen voor bv. voeding of cosmetica). Elke partij is daarbij afhankelijk van elkaar voor voldoende toelevering en afzet. Die pijnpunten en risico’s wil B³ET – dat je leest als Triple BET - weghalen via samenwerking.  

Bart: “B³ET staat voor Bio-Based Business Ecosysteem Tranformator. Samen met de fruitsector, bioraffinaderij en industrie willen we een volledig nieuw ecosysteem uit de grond stampen. Want de kracht zit in samenwerking. Alleen op die manier genereren we meerwaarde die we vervolgens met alle stakeholders in het ecosysteem kunnen delen.”  

Klankbord & connecties 

Bart: “VLAIO bedrijfsadviseur Emily Verhelst wees me op de Innovatieve Starterssteun om de valorisatiepistes verder te onderzoeken en een minimum viable ecosysteem te realiseren. Samen met bedrijfsadviseur Celina Buyle vormden ze een klankbord waardoor we onze aanvraag scherper kregen. Ze introduceerden me ook tot hun netwerk.”  

“Ook Flourishing startups – een organisatie die startups begeleidt die impact willen genereren – hielp ons bij het helder krijgen van onze doelstellingen. Dat deden we met het flourishing business canvas. Daarbij neem je ook aspecten als samenleving en milieu onder de loep. Voor nieuwe connecties en opleidingen kregen we ook ondersteuning van LRM Startup via Pitch Your seat.” 

Ecosystem Pie Model 

Bart: “Om de belangrijkste spelers voor ons ecosysteem in kaart te brengen, deden we samen met Emily en bedrijfsadviseur Katie Van den Bulck een workshop rond het ecosystem pie model. Elke stakeholder heeft zijn activiteiten, resources, toegevoegde waarde, noden etc. Het was zeer nuttig om daar met hen over te brainstormen. Het ecosystem pie model helpt om je gedachten te structureren en zorgt ervoor dat je jouw verhaal gestructureerd en visueel kan doorvertellen aan anderen.”  

Het ecosystem pie model helpt je om even uit te zoomen en je eigen business model te overstijgen. Na het invullen krijg je een beter zicht op de werking van het ecosysteem: wat rondom jou gebeurt, waar de opportuniteiten liggen en afhankelijkheden zitten, maar ook je eigen rol in dat ecosysteem. Op die manier kan je de juiste, duurzame samenwerkingen opzetten om biogebaseerde of circulaire ideeën met succes te realiseren.

Emily Verhelst
VLAIO bedrijfsadviseur

“Intussen hebben we al heel wat partijen uit ons ecosysteem gesproken. We merken dat er veel openheid en welwillendheid is in vergelijking met tien jaar geleden. Er is meer Europese wetgeving, er zijn meer verplichtingen rond duurzaamheidsrapportering, veilingen moeten inzetten op waste streams etc. De timing om dit te realiseren zit dus zeker goed.” 

Intentieverklaringen 

Met verschillende stakeholders wil B³ET nu MOU’s (memorandums of understanding) ondertekenen. “Dat zijn intentieverklaringen om het ecosysteem verder uit te bouwen en te kijken naar volgende stappen”, legt Bart uit. “We willen dat stapsgewijs aanpakken: eerst de kennisinstellingen. Als zij mee in het verhaal stappen, kunnen we naar de fruitveiling gaan die we als logistieke hub voor ogen hebben. Vervolgens moet de bioraffinaderij mee aansluiten en tot slot de industrie. Met een van deze partijen willen we ook een haalbaarheidsstudie uitvoeren.” 

Ecosysteem van ecosystemen 

Bart: “Als het lukt om een ecosysteem in België op te zetten, is het potentieel nog veel groter. België vormt slechts 1,5% van de Europese fruitsector. Gelijkaardige ecosystemen opzetten in buurlanden is dus zeker iets wat we bekijken.” 

“Als kers op de taart onderzoeken we de mogelijkheden van CO2-captatie. Kunnen we de CO2 die de appelboom gedurende zijn leven heeft gecapteerd in een CO2-certificaat of creditsysteem gieten en verkopen? Dat zou een extra inkomstenbron zijn voor de fruitboer en CO2-compensatie opleveren voor de industrie.” 

 

Wil je graag de mogelijkheden van de bio-economie verkennen?  

Sla er dan zeker ons themadossier bio-economie eens op na. Dat staat boordevol nuttige informatie van wat er allemaal speelt bij het valoriseren van reststromen of het vervangen van fossiele grondstoffen door alternatieve bronnen en hernieuwbare grondstoffen. Help jij mee onze economie te verduurzamen.  

 
 

Hoe ver sta jij in de bio-economie? Test het uit! 

Al ver gevorderd, maar net begonnen of nog helemaal nieuw?  

Doe de test met onze bio-economiewijzer en ontdek hoe goed jij bio-economie in de vingers hebt. Op basis van jouw antwoorden op onze vragenlijst, bezorgen we jou relevante informatie en nuttige tips en tricks om aan de slag te gaan in de bio-economie.