Wil jouw kmo water besparen? Doe de gratis waterscan!

Publicatiedatum
Als kmo met een min. waterverbruik van 500m3 kan je een gratis waterscan laten uitvoeren. Deze scan visualiseert je waterverbruik en stelt concrete acties voor waterbesparing voor. VLAIO en kenniscentrum VLAKWA staan samen in voor het beheer en de kwaliteit van de waterscans.

Waterschaarste in Vlaanderen  

Vlaanderen is een regio met een lage waterbeschikbaarheid, een problematiek die tijdens de droogte van de voorbije zomers zichtbaar werd. De voornaamste onderliggende redenen voor de waterschaarste zijn de hoge bevolkingsdichtheid, de relatief beperkte aanwezigheid van oppervlakte- en grondwater met weinig instromende grote rivieren en het beperkt hergebruiken van water. Ook de ruimtelijke inrichting draagt bij aan de lage waterbeschikbaarheid: verharding vermindert infiltratie van hemelwater, net als het droogleggen van wetlands en het rechttrekken van waterlopen (Waterbeleidsnota 2020-2025, Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid). De opwarming van het klimaat zal deze waterstress verder negatief beïnvloeden: winters zullen doorgaans natter worden, maar de warme maanden zullen langere periodes van droogte kennen. 

Waterbesparing bij bedrijven vaak geen prioriteit 

De oproepen van de ‘Blue Deal – waterbesparende investeringen’ maakten duidelijk dat bedrijven via heel wat verschillende manieren water kunnen besparen. Soms hebben zij echter niet de tijd of de technische expertise om hun waterverbruik en waterfactuur te analyseren en mogelijke waterbesparende maatregelen te identificeren. Ook kennis van slimme watertechnologie ontbreekt vaak. Nochtans is het berekenen van het waterbesparingspotentieel niet alleen financieel interessant, maar ook een absolute noodzaak vanuit duurzaamheidsoogpunt gezien de grote waterstress in het Vlaams Gewest. 

Waterscan brengt besparingspotentieel in kaart 

De nieuwe, laagdrempelige waterscan is een eerstelijnsscan die hieraan tegemoet komt. Via het opstellen van een waterbalansschema brengt een waterscan de watervraag, het watergebruik en de vereiste minimale kwaliteit van het water in kaart. Deze inzichten kunnen ook onderbouwd worden door debietmetingen of mogelijkheden voor waterzuivering vermelden. Bovendien geeft de waterscan concrete suggesties voor waterbesparende toestellen, het aanwenden van alternatieve waterbronnen of waterhergebruik. In een wateraanwendingsplan komen deze suggesties tenslotte samen in een concreet en economisch onderbouwd, kostenefficiënt stappenplan waarmee de onderneming verder aan de slag kan.

Gratis voor kmo’s met jaarlijks min. 500 m3 waterverbruik 

De eerstelijnsscan is gratis voor alle kmo’s die wettelijk niet verplicht zijn om een waterscan te laten uitvoeren en jaarlijks minimaal 500 m3 water verbruiken. Twee vestigingen van dezelfde onderneming kunnen doorgelicht worden. Een deskundige van één van de geselecteerde studiebureaus komt langs om een zicht te krijgen op de waterhuishouding. Een drietal weken later krijgt de onderneming een rapport met een gedetailleerde waterbalans en concrete suggesties voor waterbesparingen. De onderneming kan hier meteen mee aan de slag gaan en zijn waterverbruik drastisch minderen. 

Diepgaande scan  

Ondernemingen die ambitieuzer zijn in het beperken van hun waterverbruik, kunnen ook een uitgebreidere waterscan aanvragen. Bij de meer diepgaande scan vinden metingen plaats en wordt het waterbesparingspotentieel economisch onderbouwd: Hoe groot is de nodige investering? Hoeveel water wordt bespaard? Wat is de terugverdientijd? Deze uitgebreidere scans worden voor 80% van de reële kostprijs gesubsidieerd. Het begunstigde bedrijf staat in voor de overige 20%.

Interessant is ook dat de verhoogde steun voor geavanceerde waterzuiveringstechnieken via de Ecologiepremie+ behouden blijft. Het gaat hierbij om elektrocoagulatie, omgekeerde osmose, nanofiltratie of (membraan)elektrodialyse, een combinatie van ultrafiltratie en omgekeerde osmose of een combinatie van membraanbioreactor en omgekeerde osmose. 

EU partnership

 

Welke steun en begeleiding kan je krijgen voor duurzaam waterverbruik?

Waarom zou je als ondernemer inzetten op duurzaam watergebruik? En welke acties neem je om binnen jouw bedrijf water te besparen, afvalwater te hergebruiken of zelf je water te zuiveren? Dat lees je hier in ons overzicht 'duurzaam watergebruik'.

 

Delen: