Welke ecologiesubsidies kan jouw onderneming aanvragen?

Publicatiedatum
Heeft jouw onderneming plannen om te investeren in een duurzame technologie of energie-efficiënte oplossing? VLAIO heeft verschillende subsidies die je financieel tegemoetkomen. Een overzicht van onze ecologiesteun.

Subsidies voor bedrijven  

Welke subsidie voor jouw onderneming geschikt is, hangt af van je investering. We raden aan om in je zoektocht naar subsidies te starten bij de ecologiepremie+.  

Ecologiepremie+ 

De ecologiepremie+ is een subsidie voor ondernemingen die investeren in een technologie die in deze lijst staat. De technologieën sluiten aan bij de thema’s koeling, transport, verlichting, warmte en water. Denk aan een warmtepomp (bodem of restwarmte), zonneboiler, geothermie, aansluiting op een warmtenet of waterstof. De kans is groot dat de technologie waar jouw onderneming in wil investeren in aanmerking komt voor de ecologiepremie+. 

De steun bedraagt 15 tot 55% op de ecologische meerkosten van de essentiële investeringscomponenten naargelang de technologie en de grootte van de onderneming. Opgelet: Grote ondernemingen kunnen niet elke technologie uit de lijst aanvragen. Vzw's zijn uitgesloten van de ecologiepremie+. 

GREEN investeringssteun 

Niet elke technologie die tot vergroening of energiebesparing leidt, staat in de lijst van ecologiepremie+. Wil je een andere technologie gebruiken of kom je niet in aanmerking voor de ecologiepremie+? Check dan of je in aanmerking komt voor de GREEN investeringssubsidie. Deze subsidie steunt investeringen in groene technologieën om te verwarmen of te koelen, elektrificatie, of energie efficiëntie. Bijvoorbeeld door aanpassingen te doen aan je productieproces of door restwarmte te recupereren.  

De totale projectkosten om je investering te realiseren moeten minimum € 50.000 bedragen. De steun bedraagt 20 tot 40% op de ecologische meerkost.  

Strategische ecologiesteun voor grote investeringen 

Strategische ecologiesteun is een subsidie voor grote investeringen, minimum 3 miljoen, die door hun bedrijfsspecifieke karakter niet gestandaardiseerd kunnen worden. De steun bedraagt 20 tot 40% op de ecologische meerkosten van de in de aanmerking komende investeringscomponenten naargelang de technologie en de grootte van de onderneming. De ecologiesteun geldt niet voor land- en tuinbouw, openbare besturen en vzw's.  

 

Welke steun is geschikt voor jouw onderneming? 

In welke technologie wil je investeren? 

Kost je project minstens 3 miljoen euro? Dan kom je misschien in aanmerking voor strategische ecologiesteun

 
 

Contacteer ons  

Weet je niet of jouw energiebesparende investering in aanmerking komt voor een subsidie? Neem dan contact op met onze collega’s via ons Contact Center. Je kan ons bereiken via telefoon en whatsapp op het nummer 0800 20 555 of via mail aan info@vlaio.be. We adviseren je graag. 

 

Impulsprogramma Vlaanderen

De Vlaamse regering komt via het GREEN-impulsprogramma financieel tegemoet aan ondernemingen die ecologie-investeringen doen. Vlaams minister van economie en innovatie Jo Brouns: "De huidige maatschappelijke uitdagingen zorgen ervoor dat onze ondernemingen voor grote uitdagingen staan. De klimaatopwarming kan niet genegeerd worden en de hoge energiekosten zetten de competitiviteit van onze bedrijven onder druk. We moeten er alles aan doen om toe te werken naar een klimaatneutraal Vlaanderen en met het GREEN-impulsprogramma helpen we tegelijkertijd onze ondernemingen om die energiekosten te drukken, door hen te ondersteunen in het nemen van energie-efficiënte maatregelen zoals het installeren van warmtepompen. Met het impulsprogramma willen we de bedrijven echt helpen om die omslag te maken, weg van fossiele brandstoffen. Door nu te investeren zullen bedrijven fors kunnen besparen op energie. Zowel investeringssteun als begeleiding en sensibilisering komt aan bod. Warmtepompen installeren om restwarmte te hergebruiken is immers een ander paar mouwen dan zonnepanelen op een dak leggen. Daarom dat ook de juiste omkadering zo belangrijk is. Via technologie en innovatie kunnen we onze ambitieuze klimaat- en energiedoelstellingen halen, daar twijfel ik niet aan."

De klimaatopwarming kan niet genegeerd worden en de hoge energiekosten zetten de competitiviteit van onze bedrijven onder druk. Met het impulsprogramma willen we de bedrijven echt helpen om die omslag te maken, weg van fossiele brandstoffen. 

Jo Brouns
Vlaams minister van Economie en Innovatie
 

Wil je efficiënt omspringen met water? Doe de waterscan!

De klimaatverandering zorgt ervoor dat naast energie ook water een kostbaar goed wordt voor ondernemingen. Het waterverbruik en de waterfactuur zijn niet voor elke onderneming de eerste prioriteit. De expertise rond watertechnologie ontbreekt ook soms.

Wil je voor jouw bedrijf zo efficiënt mogelijk met water omspringen? Sinds begin 2023 biedt VLAIO een gratis waterscan voor ondernemingen aan. Een deskundige van één van de geselecteerde studiebureaus zal het waterverbruik visualiseren en suggesties bieden voor waterbesparende maatregelen. De onderneming ontvangt een rapport met een gedetailleerde waterbalans en concrete suggesties voor waterbesparingen.

Alles over de waterscan

 

Delen: