Wekelijkse markten reorganiseren in een klimaatrobuuste kern

Publicatiedatum
De klimaatsverandering dwingt steden en gemeenten om hun ruimte anders te richten. Zeker in de kernen van steden of gemeenten waar hittestress zich het sterkst laat voelen, is klimaatadaptatie nodig. Dat heeft uiteraard ook impact op de organisatie van de wekelijkse markt. Op 5 oktober organiseerde VVSG daarom een digitale thematische overlegtafel om met enkele van de koplopers de eerste ervaringen uit te wisselen en de uitdagingen in kaart te brengen. Ook VLAIO nam deel.

Ontharden, vergroenen, bebossen, meer ruimte voor water zijn strategieën voor klimaatadaptatie. Steeds meer steden en gemeenten gaan daar mee aan de slag. Zo worden pleinen en centrale plaatsen heringericht om klimaatrobuust te zijn. Die transformatie heeft vaak ook een impact voor de organisatie van de wekelijkse markten. Lokale besturen zoeken hun weg om het organiseren van markten hierop kwaliteitsvol aan te sluiten. De thematische overlegtafel gaf inzicht in de eerste ervaringen van een aantal pioniersteden en de uitdagingen die ermee gepaard gaan. Het delen van kennis en inzichten helpt dan weer andere lokale besturen verder op weg.

Wetgeving en marktreglement

Een van die uitdagingen is het toepassen van de juridische en administratieve spelregels die bij de herinrichting van een marktplaats komen kijken. Peter Creyf, VLAIO-expert ambulante handel, gaf duiding bij de regels uit de wetgeving ambulante handel waarmee rekening moet worden gehouden bij het herinrichten van een markt en de mogelijkheden die het marktreglement biedt.

Meer dan wetgeving

Naast het respecteren van de regelgeving, is het minstens even belangrijk om de nodige tijd en aandacht te besteden aan goede communicatie en overleg. Communicatie is cruciaal om de verschillende stakeholders mee te nemen in zo’n veranderingstraject. Ook de keuze van ontwerpers en hun ervaring met het inpassen van ambulante handel en kermissen in een klimaatrobuust openbaar domein speelt een rol. De experten die instaan voor de organisatie van de ambulante handel in de gemeente worden dan ook best in zo een vroeg mogelijk stadium betrokken bij het maken van de plannen.

Ambulante handel in hittebestendige steden

Om de kennis rond dit thema te vergroten is het delen van inspiratie en kennis uit gemeenten, andere regio’s en landen belangrijk. Hier alvast een link naar enkele lopende initiatieven.

Genk plant de realisatie van een stadsbos. Dat stadsbos krijgt steun van het Agentschap Binnenlands Bestuur binnen de thematische oproep Hittebestendige stad. Ook de groenblauwe plannen voor de nieuwe Grote Markt van de stad Sint-Niklaas kregen ondersteuning via deze oproep. Het effect van deze projecten en 2 andere projecten uit de oproep wordt ook gemonitord. Verder heeft stad Geel haar toekomstplannen voor de dinsdagmarkt al voorgesteld.

Samen voor sterk ondernemen

Meer en sterker ondernemerschap in innovatieve steden en gemeenten: daar gaan we voor! De VVSG en VLAIO bundelen de krachten in het project Overlegtafels Economie & Smart Cities. Je leest er meer over op www.vlaio.be/lokalebesturen. #sterkondernemen