Vooraankondiging 1e oproepen I3 programma

Publicatiedatum
Het langverwachte I3 programma gaat weldra van start en lanceert als alles goed gaat op 5 oktober 2021 twee afzonderlijke oproepen richting mature RIS3 regio’s/ecosystemen en minder ontwikkelde regio’s. Het programma trekt provisioneel hiervoor een budget uit van resp. € 79,8 miljoen en € 71,6 miljoen. De oproepen zijn gekoppeld aan de topics Digital transition (DIGITRANS) Green and Climate transition (GREENTRANS), Smart manufacturing (MANUSMART). Ook voor het tweede kwartaal 2022 zijn er plannen voor een verdere oproep. De exacte oproepteksten en modeldocumenten worden in de loop van september gepubliceerd door EISMEA (European Innovation Council and SMEs Executive Agency), het EU agentschap verantwoordelijk voor de implementatie van het programma. Een infodag midden oktober, een partner search tool en nieuw Europees achtergronddocument rond het I3 programma staan nog in de steigers.

Wat is het I3 programma

Het I3 programma ondersteunt regio’s en hun innovatie & slimme specialisatie actoren om leemtes aan te pakken in RIS3 waardenketens. Het I3 programma hanteert een gediversifieerde aanpak naar enerzijds mature en anderzijds minder ontwikkelde RIS3 ecosystemen in Europese regio’s.

Twee oproepen verwacht in oktober 2021, één in het 2e kwartaal 2022

Voor de zomervakantie konden de Lidstaten tijdens een experten werkgroep mee kennis nemen en reageren op het ontwerp werkprogramma voor het I3 programma voor 2021-2022. Dit werkprogramma wordt momenteel gefinaliseerd door EISMEA in het zicht van publicatie van de eerste calls op 5/10/2021.

Eén oproep zal zich richten tot meer mature RIS3 ecosystemen en regio’s. De tweede oproep zal zicht richten tot minder ontwikkelde regio’s.

Beide oproepen zouden opgehangen worden aan de topics Digital transition (DIGITRANS) Green and Climate transition (GREENTRANS), Smart manufacturing (MANUSMART)

Doelgroepen en consortia voor beide calls moeten zowel de aanbod- als vraagzijde vertegenwoordigen (onderzoeksorganisaties, hoger onderwijs instellingen, clusters, kmo's, industrie, …). Het programma staat open voor elk partnerschap, dus niet enkel de RIS3 partnerschappen die officieel als dusdanig door Europa erkend zijn binnen de “thematische slimme specialisatie partnerschappen”.

Beoogd budget en in aanmerking komende acties.

Gesteunde acties in meer mature ecosystemen kunnen zowel investeringen als advies in/voor interregionale innovatie projecten omvatten. Er zou hiervoor een budget uitgetrokken worden van € 79,8 miljoen voor projecten van min. € 4 miljoen en max. € 10 miljoen steun (ongeveer 4-5 grants in totaal).

Voor minder ontwikkelde regio’s worden investeringen, advies en capaciteitsopbouw gefinancierd ter ontwikkeling van RIS 3 waardenketens. Hiervoor zou een budget van € 71,6 miljoen uitgetrokken worden voor projecten van min. € 2 miljoen en max. € 3 miljoen (ongeveer 12-15 grants).

Steun uit het I3 programma vormt, naar analogie met andere directe EU steun, geen staatssteun.

Verwachte sleuteldata op korte termijn

 • Modellen en templates voor indiening van voorstellen: in de loop van september, publicatie via het EU Funding & Tender Portal
 • Infodag eerste I3 oproepen: omstreeks midden oktober
 • Oplevering partner search tool: nader te bepalen datum
 • Mature RIS ecosystemen:
  • 5/10/21 publicatie call
  • 16/11/21 deadline indiening 1st stage
  • 28/04/22 deadline indiening 2nd stage
  • 3e kwartaal 2022 beslissing
 • Minder ontwikkelde regio’s:
  • 5/10/21 publicatie call
  • 29/10/21 deadline indiening 1st stage
  • 18/05/22 deadline indiening 2nd stage
  • 3e kwartaal 2022 beslissing

Plannen voor 2022

Iets verder in de tijd (publicatie 2e kwartaal 2022) zijn er ook al plannen voor een nieuwe call. Het voornemen zou zijn om hierin te focussen op capaciteitsopbouw in minder ontwikkelde en/of transitieregio’s en ook linken te leggen tussen dit type regio’s en de meest ontwikkelde regio’s. Hiervoor zou een budget van € 8,2 miljoen uitgetrokken worden, voor projecten van gemiddeld € 500.000 (ongeveer 12-15 grants).

Meer info

Beknopte info over het I3 programma is te vinden in de VLAIO tool “EU funding overview”.

In de loop van september publiceert DG REGIO via haar Info Regio portaal een nieuw achtergrond document rond het I3 programma.

Het ontwerp I3 werkprogramma 2021-2022 is verkrijgbaar op aanvraag via meerdere Vlaamse kanalen (economie.europa@vlaanderen.be t.a.v. Erik De Gendt, interreg@vlaio.be t.a.v. David Grzegorzewski). Op vraag van de Europese Commissie mag het ontwerp programma nog niet online gezet worden op een website. Het mag wel gedeeld worden met belanghebbenden.

Het verantwoordelijke agentschap voor het I3 Programma is het European Innovation Council and SMEs Executive Agency (EISMEA). Contactpersoon mevrouw Denisa Perrin, +32-229-80061, denisa.perrin@ec.europa.eu