VLAIO lanceert nieuwe oproep voor Brownfieldconvenanten

Publicatiedatum
Brownfields kennen een vaak gecombineerde problematiek van leegstand, verwaarlozing, bodemvervuiling of andere knelpunten die de invulling van de site belemmeren. Met het instrument ‘Brownfieldconvenanten’ steunt de Vlaamse Regering ontwikkelaars en investeerders die de site en haar omgeving nieuw leven willen inblazen.
op bezoek bij een brownfield

Geef nieuw leven aan een verlaten bedrijventerrein

Het afsluiten van een brownfieldconvenant biedt verschillende voordelen op administratief-juridisch en financieel vlak. Bij aanvang van het convenant vindt gestructureerd overleg plaats tussen alle betrokkenen. Tijdens dit overleg worden de verwachtingen en doelstellingen van het brownfieldproject met elkaar afgestemd.

Nieuwe oproep voor herontwikkeling van brownfields

VLAIO lanceert de 9 de oproep ‘Brownfieldconvenanten’ met een indieningsperiode van 4 tot en met 18 november 2019 (16.00 u). Deze oproep richt zich voornamelijk op toekomstbestendige projecten die mee uitvoering geven aan de Vlaamse beleidsambities en een meerwaarde bieden op bovenlokaal niveau. Ook is het mogelijk een convenant af te sluiten voor de (her)ontwikkeling van stortplaatsen volgens de lokale visie.

Het lokale bestuur vervult een cruciale rol

Voor het lokale bestuur is een belangrijke rol weggelegd, zowel voor, tijdens al na de totstandkoming een brownfieldconvenant:

  • Voor een projectaanvraag wordt ingediend, dienen projectontwikkelaars de inhoud van de aanvraag aan het lokale bestuur kenbaar te maken. Het lokale bestuur kan zo nagaan in welke mate het project kadert in de lokale beleidsvisie;
  • Wanneer een projectaanvraag ontvankelijk wordt verklaard, brengt een door de Vlaamse Regering aangestelde onderhandelaar alle betrokken partijen samen in een projectplatform. Het lokale bestuur kan via dit platform het brownfieldconvenant inhoudelijk mee vorm geven;
  • Eens een brownfieldconvenant is afgesloten, kan het lokale bestuur als regisseur via de stuurgroep de uitvoering van het project verder opvolgen.