Stap als lokaal bestuur mee in een brownfieldproject

Publicatiedatum
Binnen een 'brownfieldconvenant' werken publieke en private partners samen om een verwaarloosde bedrijfssite nieuw leven in te blazen.

Waarom deze oproep?

Brownfields worden gekenmerkt door een – vaak gecombineerde - problematiek van leegstand, verwaarlozing, bodemvervuiling of andere structurele knelpunten (bv. ontsluiting, ruimtelijke bestemming,…) die de invulling van de site belemmeren. Met het instrument ‘Brownfieldconvenanten’ steunt de Vlaamse Regering ontwikkelaars en investeerders met brownfieldprojecten. Dankzij financiële en juridisch-administratieve voordelen wordt de ontwikkeling van dergelijke projecten financieel haalbaar. Zo kan de site en de omgeving een nieuwe bestemming krijgen.

Belangrijke rol voor lokale bestuur

Met het herontwikkelen van dergelijke brownfields tot sociaal-maatschappelijk verantwoorde of economisch rendabele sites, profiteert de hele gemeenschap. De herontwikkeling van deze brownfields brengt extra jobs met zich mee, zorgt ervoor dat een voorheen eerder sociaal verwaarloosde buurt terug nieuw leven wordt ingeblazen, verhoogt de sociale cohesie en zorgt voor extra lokale inkomsten.

Via een convenant worden publieke en private actoren die betrokken zijn bij een brownfieldproject samengebracht. Voor het lokale bestuur is een belangrijke rol weggelegd in het gehele proces van de totstandkoming en uitvoering van een brownfieldconvenant en –project.

9de oproep staat open

Voor de 9de oproep komen opnieuw brownfieldprojecten in aanmerking die inzetten op het verhogen van het ruimtelijk rendement. Daarnaast worden ook mogelijkheden geboden voor de (her)ontwikkeling van stortplaatsen volgens de lokale visie.

Wanneer indienen?

Binnen de 9de oproep kunnen dossiers worden ingediend:

  • van 6 mei 2019 tot en met 20 mei 2019, 16.00 u
  • van 4 tot en met 18 november 2019, 16.00 u.

Alle info over de indieningsvoorwaarden, beoordelingscriteria, aanvraagformulier en het wettelijk kader vind je hier terug.