Vlaanderen scoort hoog in Europees innovatieonderzoek

Publicatiedatum
Uit het laatste Europese innovatieonderzoek dat op de ECOOM-stuurgroep kort werd toegelicht, blijkt dat de totale innovatiegraad in Vlaanderen voor de periode 2016-2018 rond de 70% ligt. Daarmee behoort Vlaanderen tot de Europese top, enkel Estland doet beter.
Internationale vergelijking van het percentage aan innovatieve ondernemingen
Internationale vergelijking van het percentage aan innovatieve ondernemingen in de populatie, in de periode 2016-2018 © ECOOM

Scope van het onderzoek

Het innovatieonderzoek bevroeg via de CIS-enquêtes niet het volledige Vlaamse ondernemerslandschap. Het ging om 10 390 ondernemingen met 10 of meer werknemers in de beoogde sectoren, namelijk de afdelingen met NACE codes 05-39, 46, 49-53, 58-66, 71-73.

Conclusies uit het rapport

  • De totale innovatiegraad in de Vlaamse bedrijfswereld bedraagt 70%. De innovatiegraad omvat (al dan niet voltooide) product- en/of bedrijfsprocesinnovaties, inclusief niet-technologische bedrijfsprocesinnovaties. Het aandeel ligt in lijn met een eerder geobserveerde stijging in de periode 2012-2016 en zal dan ook nauwgezet verder opgevolgd worden in de komende jaren. 
  • 61% van de Vlaamse ondernemingen rapporteren bedrijfsprocesinnovaties in bredere zin, 29% productinnovaties, 48% lopende innovatieactiviteiten en 12% afgebroken innovatieactiviteiten in de periode 2016-2018.
  • Van de Vlaamse ondernemingen die aan product- en/of bedrijfsprocesinnovatie doen, ontving in de periode 2016-2018 gemiddeld 15% financiële ondersteuning van de regionale overheid, 17% van de nationale overheid, 2% van de Europese overheid in het kader van het programma Horizon 2020 en 1% in het kader van andere programma’s. Vooral grote ondernemingen ontvingen deze laatste fondsen. Samenwerkingsverbanden voor innovatieprojecten blijken en blijven dus zeer belangrijk.