Vlaanderen dient 10 waterstof projecten in bij Europa voor IPCEI notificatie

Publicatiedatum
Vlaanderen selecteerde 10 waterstof projecten voor een IPCEI notificatie. De Europese Commissie verleent zo’n notificatie aan projecten die van gemeenschappelijk Europees belang zijn. Denk aan de productie van groene waterstof door hernieuwbare energie of het gebruik van waterstof om CO2 om te zetten naar duurzame brandstoffen. De Vlaamse Regering voorziet 106,3 miljoen euro om de eerste 5 projecten te ondersteunen.

Wat zijn IPCEI-projecten? 

IPCEI-projecten zijn belangrijke projecten van gemeenschappelijk Europees belang (Important Projects of Common European Interest). Hiermee stimuleert de EU de lidstaten om middelen te bundelen in grote geïntegreerde projecten die bijdragen aan de concurrentiekracht van de Unie. Via zo’n projecten kunnen grote maatschappelijke uitdagingen aangepakt worden waar anders geen oplossing zou komen.  

IPCEI laat overheden toe om de projecten financieel te ondersteunen buiten de EU-staatssteunregels, op voorwaarde dat de projecten door de Europese Commissie worden genotificeerd na aanmelding. De voordelen van de gesteunde projecten mogen niet beperkt blijven tot de betrokken bedrijven, ze moeten een brede relevantie en toepasbaarheid hebben. Ook kenmerkend voor IPCEI is de ruime cofinanciering door de betrokken bedrijven. 

Interesse voor waterstof vanuit Vlaanderen 

In het voorjaar van 2020 lanceerde de FOD Economie in naam van de federale overheid en de drie gewesten een oproep voor een IPCEI rond waterstof. In een eerste fase werd naar de interesse bij bedrijven gepolst. Verschillende Vlaamse bedrijven waaronder Engie, Colruyt en ArcelorMittal toonden interesse. In een tweede fase verduidelijkten de bedrijven hun aanvraag. Na een inhoudelijke doorlichting werden 15 projecten waarvan 10 Vlaamse weerhouden voor deelname aan het notificatieproces.   

Ook bij andere lidstaten bleek de belangstelling groot. In totaal kwamen er meer dan 400 projecten uit 18 lidstaten. Duitsland neemt de coördinatie van deze IPCEI op zich en matcht de projecten met elkaar. Door het groot aantal projecten werd het notificatieproces opgesplitst in verschillende IPCEI’s, elk met ongeveer 50 projecten. Vijf Vlaamse projecten participeren in de eerste twee IPCEI’s die eind augustus ingediend werden: North C Methanol (Engie), Cummins, Hyoff Wind (Eoly/Virya Energy, Parkwind, Fluxys), Power to Methanol (Engie, Fluxys, Indaver, Inovy (Ineas), Oiltanking, Port of Antwerp, PMV) en RecHycle (Arcelor, Fluxys). De andere volgen in de komende maanden.

106,3 miljoen voor eerste selectie van 5 projecten 

De totale projectkost voor de 10 Vlaamse projecten bedraagt 1,025 miljard euro. De financiering gebeurt vanuit de respectievelijke regio, Vlaanderen voorziet voor de eerste selectie van 5 projecten 106,3 miljoen euro ondersteuning. De projecten bestrijken een groot deel van de waterstof waardeketen. Ze gaan over de bouw van waterstoffabrieken om duurzame waterstof te produceren, het gebruik van waterstof om duurzaam staal te maken, om CO2 terug om te zetten naar duurzame brandstoffen, of voor waterstof ‘elektrolysers’ die nodig zijn om waterstoffabrieken te bouwen.

 

Benieuwd naar de projecten?

Het overzicht van alle Belgische projecten vind je hier.