Oproep belangrijk Europees waterstofproject (IPCEI)

Publicatiedatum
De FOD Economie zoekt Belgische economische spelers die zouden kunnen deelnemen aan waterstofprojecten op Europese schaal. Deadline: 5 juni 2020.
Waterstof

Over deze oproep

De energietransitie en de overgang naar een koolstofarme economie vereisen een gedifferentieerde en complementaire energiemix met innovatieve oplossingen.

Door het strategische karakter van het potentieel van waterstof hangt de toekomstige ontwikkeling van die economische sector af van het ontstaan van een Belgisch en Europees industrieel aanbod. 

Aangezien het industrieel beleid en de aanpak van de energieproblematiek moeten aansluiten bij de geïntegreerde strategie van de Green Deal, is waterstof van cruciaal belang.

Officiële oproep tot indiening van blijken van belangstelling (OIB) van de Belgische autoriteiten

Deze oproep tot indiening van voorstellen richt zich naar in België gevestigde economische spelers die via diverse partnerschappen in de Europese economische waardeketen willen deelnemen aan innovatieve projecten op Europese schaal.

Het doel van de OIB is om de actoren te identificeren die op het Belgische grondgebied zouden kunnen deelnemen aan die projecten op Europese schaal, gebaseerd op de conceptie en de productie in de Europese Unie (EU) van energieoplossingen op basis van waterstof.

Procedure voor de selectie van projecten door de financieringsautoriteiten

Alleen het Belgische selectiecomité waarin de FOD Economie en de drie gewesten vertegenwoordigd zijn, zal de ontvangen dossiers behandelen waarbij elke partner handelt vanuit zijn bevoegdheden, met name de coördinerende rol door FOD Economie en het potentieel voor financiering door de bevoegde gewestelijke overheden.

Meer info over deze oproep, de voorwaarden en hoe je meedoet, lees je hier.