Vlaamse supercomputer wordt ingezet in strijd tegen COVID-19

Publicatiedatum
Het Vlaams Supercomputer Centrum (VSC) stelt komende 8 weken extra rekencapaciteit ter beschikking van onderzoekers die het coronavirus willen bestrijden.
Vlaamse supercomputer

Supercomputer wordt ingezet voor strijd tegen COVID-19

We zoeken massaal naar oplossingen om het coronavirus te bestrijden. Universiteiten, onderzoeksgroepen en bedrijven kwamen al met baanbrekende ideeën op de proppen. Om onderzoek rond dit virus nog beter te ondersteunen, wil het Vlaams Supercomputer Centrum (VSC), als high-performance computing-centrum, de komende 8 weken extra rekencapaciteit beschikbaar stellen van onderzoekers.

Het Vlaams Supercomputer Centrum wordt door het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO), in samenwerking met de vijf Vlaamse universiteiten, beheerd. 

Enorme rekenkracht om sneller oplossing te vinden

Een supercomputer beschikt over een gigantische rekenkracht, die te vergelijken is met duizenden gewone computers die samenwerken. BrENIAC, de Tier-1 supercomputer, is de snelst werkende computer in Vlaanderen en leent zich perfect tot toponderzoek.

Met behulp van de supercomputer zou dus sneller een oplossing kunnen gevonden worden. Denk hierbij aan het modelleren van moleculen die de basis zijn voor het ontwikkelen van een medicijn of aan het uitrekenen van epidemiologische modellen om de verspreiding van het virus in kaart te brengen.

Daarom is het belangrijk om tijdens deze wereldwijde crisis onderzoekers en bedrijven de kans te geven om gebruik te maken van deze enorme rekenkracht.

BrENIAC stelt zich 8 weken open

Concreet zal het Vlaams Supercomputer Centrum de rekencapaciteit van de Vlaamse Supercomputer (BrENIAC) gedurende 8 weken openstellen voor onderzoek naar COVID-19. Hiernaast zal ook gebruik kunnen gemaakt worden van de lokale computer infrastructuur aan de universiteiten met gespecialiseerde resources zoals GPU, graphics processing unit, of shared memory nodes.

Voor meer info, bezoek de website van Vlaams Supercomputer Centrum.