1 miljard voor Europese supercomputers

Publicatiedatum
Supercomputers (HPC’s) zijn de motoren van de digitale economie. Ze hebben een ontzagwekkende rekencapaciteit en kunnen steeds grotere hoeveelheden gegevens razendsnel verwerken.

Massaal veel nieuwe mogelijkheden

Dat biedt tal van perspectieven. Bijvoorbeeld, ze kunnen sneller diagnoses stellen en de werking van nieuwe medicijnen stimuleren. Ze kunnen het traject van orkanen voorspellen of cyberaanvallen traceren. Maar ook ons bedrijfsleven kan ingrijpend veranderen: zo kan de productiecyclus van een auto dankzij supercomputers verkort worden van 60 tot 24 maanden.

Europa heeft (nog) geen top-10 supercomputer

Europa heeft voorlopig (nog) geen supercomputer in de top-10 van de wereld. Het maakt dat Europese wetenschappers en bedrijven hun toevlucht moeten zoeken tot derde landen om hun gegevens te verwerken. 

Mariya Gabriel
Europa heeft deze infrastructuur echt nodig om de internationale concurrentie het hoofd te bieden. We mogen echt niet afhankelijk worden van derde landen en onze activiteit op vlak van innovatie outsourcen.
Mariya Gabriel
eurocommissaris voor Digitale Agenda

Europese samenwerking voor ontwikkeling EuroHPC’s

Europese landen en individuele bedrijven of onderzoekscentra kunnen de ontwikkeling van deze computers moeilijk alleen bolwerken. Daarom vormt project een typisch voorbeeld van Europese meerwaarde. 
In een eerste fase hoopt dit project tegen 2020 twee Europese supercomputers te verwerven voor publiek en privaat gebruik. Tegen 2023 zou dan een op Europese technologie gebaseerde, nog krachtigere infrastructuur ontwikkeld moeten worden die minstens één triljoen rekenoperaties per seconde kan uitvoeren. 

Ik zie de ontwikkeling van EuroHPC als een perfect voorbeeld van interactie tussen industrie, universiteiten en onderzoekscentra die samenwerken aan hardware & software om de supercomputer uit te rusten. Wetenschap maakt haar comeback als drijvende kracht achter technologische innovatie en dat is goed nieuws, want Europa is een wereldleider in wetenschap.
Carlos Moedas
Carlos Moedas
eurocommissaris voor Onderzoek, Wetenschap en Innovatie

België investeert mee

De Commissie wil tot 2020 486 miljoen euro in EuroHPC investeren. Van de deelnemende landen wordt een vergelijkbaar bedrag verwacht. Tot dusver hebben dertien landen zich aangesloten. België doet mee, net als onder meer Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje, Nederland en Zwitserland.