Versoepeling Brexit veerkrachtsubsidie: interne kosten volstaan voor je steunaanvraag

Publicatiedatum
Vanaf heden volstaat het om bij je aanvraag voor een Brexit veerkrachtsubsidie alleen eigen kosten in rekening te brengen. Ondernemers zijn dus niet langer verplicht om advies in te kopen bij een externe dienstverlener. Dit bleek voor heel wat ondernemers een drempel te zijn die hen ervan weerhield deze belangrijke steun aan te vragen.

Wat is de Brexit veerkrachtsubsidie?

Door Brexit moeten heel wat Vlaamse bedrijven zich noodgedwongen heroriënteren naar nieuwe markten, producten en diensten of moeten hun bedrijfsvoering aanpassen aan de nieuwe marktomstandigheden om competitief te blijven op de Britse markt. Om de impact van Brexit op de Vlaamse economie zoveel mogelijk te counteren heeft de Vlaamse Regering begin 2021 het nieuwe instrument ‘Brexit veerkrachtsubsidie’ gelanceerd. 

Drempel voor aanvraag weghalen

Door de Brexit staan heel wat Vlaamse bedrijven voor nieuwe uitdagingen. Vaak dienen zij heel wat interne kosten te maken om hun bedrijfsvoering aan te passen aan de veranderende marktomstandigheden. Het inwinnen van extern advies in kader van de Brexit veerkrachtsubsidie blijkt in de praktijk vaak geen onderdeel te zijn van de nodige aanpassingen. De verplichte samenwerking met een externe dienstverlener bleek voor veel ondernemers dan ook een drempel te zijn die hen ervan weerhield een steunaanvraag in te dienen. 

Extern advies niet langer verplicht

De Brexit veerkrachtsubsidie wordt vanaf 15 oktober 2021 opengesteld voor bedrijven die enkel eigen kosten willen inbrengen. Het luik externe dienstverlening wordt losgekoppeld van het luik eigen kosten. Dit betekent dat het beroep doen op een externe dienstverlener niet langer verplicht is om een aanvraag te kunnen indienen. Op die manier komen ook bedrijven in aanmerking die alleen interne kosten dienen te maken om zich aan te passen aan de gewijzigde marktsituatie na Brexit. 

 

Bibo Brands heroriënteert zich na Brexit

Bibo Brands is het bedrijf achter de hervulbare drinkbekers van Kambukka. In de UK zijn er heel wat kleine retailers die een beperkt aantal bekers aankopen. De papieren rompslomp die import na de Brexit met zich meebrengt, maakt dit ondoenbaar. Stijn van Bibo Brands won daarom via de Brexit Veerkrachtsubsidie extern strategisch advies in om de consument rechtstreeks te kunnen bereiken. Samen met enkele partners bedacht hij een revolutionair concept waarmee het bedrijf een nieuwe weg voor de toekomst kan inslaan. Bekijk hun getuigenis hier op de VLAIO-website.

 

Maximaal € 25.000 steun

De Vlaamse Regering stelt voor deze projecten een budget van € 14 miljoen beschikbaar. Het betreft een oproep met continue indiening tot uitputting van de middelen. De aanvragen worden beslist in volgorde van indiening. Bedrijven kunnen maximaal € 25.000 steun krijgen voor het inwinnen van extern advies en/of maximaal € 25.000 voor de eigen kosten. Het steunpercentage blijft 50%. Ook de minimale projectkost blijft nog steeds € 20.000.

Tijdens de coronacrisis hadden veel bedrijven het al moeilijk en daar kwam voor een pak bedrijven ook nog de brexit bij voor wie handel voert met het Verenigd Koninkrijk. Zij kunnen alle steun gebruiken om hun bedrijfsstrategie te heroriënteren. Daarom is er de Brexit veerkrachtsubsidie, maar veel ondernemers ervaren drempels om die aan te vragen. Daar brengen we nu verandering in, het raadplegen van een externe dienstverlener is niet langer verplicht.
Hilde Crevits
Vlaams minister van Economie

Subsidieerbare interne kosten

De invulling van het luik eigen kosten blijft behouden zoals het vandaag is. Onder de eigen kosten vallen de personeelskosten voor eigen (aan te werven) medewerkers die rechtstreeks betrokken zijn bij de uitvoering van het project. Dit bedrag kan aangevuld worden met een forfaitair bedrag voor overhead- en werkingskosten die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het project. VLAIO staat in voor de beoordeling van de subsidieerbaarheid van de kosten.
Welke personeelskosten? Denk aan...

  • … personeelskosten om de logistieke keten van en naar de UK te verbeteren;
  • … personeelskosten om de administratieve rompslomp van de douaneformaliteiten te vereenvoudigen en/of te digitaliseren;
  • ... personeelskosten om de extra workload van importeurs of exporteurs op te vangen die de goederenstromen van en/of naar de UK in goede banen leiden;
  • … kosten om je personeel op te leiden in het omgaan met Brexit-specifieke douanetechnische vraagstukken; 
  • … personeelskosten om je bedrijf voor te bereiden op certificering of audit, bijvoorbeeld in verband met het behalen van UKCA-markering;
  • ...

Voor meer info of om deze subsidie aan te vragen, surf naar vlaio.be/brexitveerkracht
 

 

Caluwé Artisan vindt nieuwe veerkracht na Brexit

Voor ondernemers die handel drijven met de Britten heeft de Brexit verstrekkende en soms onverwachte gevolgen. Zo bleef ook Caluwé Artisan, een Vlaams productiebedrijf uit Wommelgem dat ambachtelijke pralines maakt, niet gespaard. Het familiebedrijf, dat een sterke marktpositie had opgebouwd in de UK, leed aanzienlijke volumeverliezen. Het bedrijf heeft, mede dankzij de Brexit veerkrachtsubsidie, haar tweede adem gevonden door Brexit aan te grijpen als opportuniteit om te vernieuwen en te innoveren. Bekijk hun getuigenis hier op de VLAIO-website