Veertien innovatiemandaten goedgekeurd

Publicatiedatum
De Innovatiemandaten zijn een steuninstrument voor postdoctorale onderzoekers die verder basisonderzoek willen uitvoeren in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven, met het oog op een transfer van resultaten naar hetzij een bestaand bedrijf, hetzij een nieuw op te richten spin-off bedrijf met een industriële activiteit in Vlaanderen. Er werden 25 aanvragen ingediend. Voor innovatiemandaten werden 14 projecten geselecteerd voor steun. Dit alles voor een totaal steunbedrag van 2,5 miljoen euro. De lijst met de projectnummers van de gesteunde projecten vind je hieronder.

Inmiddels werd een nieuwe oproep gelanceerd, met deadline voor indiening van projectvoorstellen op 22 maart 2022. Het programma staan open voor kandidaat-mandatarissen uit alle wetenschapsdomeinen, van alle leeftijden en nationaliteiten. Voor wie interesse heeft of een voorstel even vooraf wil bespreken met een adviseur wordt de mogelijkheid voorzien voor een verkennend gesprek. Een verkennend gesprek kan worden aangevraagd, via dit webformulier

Projectnummers van de (voorwaardelijk) gesteunde innovatiemandaten voor de tweede oproep van 2021 zijn:

Fase 1

HBC.2021.0795

 

HBC.2021.0813

 

HBC.2021.0818

 

HBC.2021.0855

 

HBC.2021.0871

 

Spin-off

 

HBC.2021.0843

 

HBC.2021.0845

 

HBC.2021.0867

 

Fase 2

 

HBC.2021.0819

 

HBC.2021.0834

 

HBC.2021.0840

 

HBC.2021.0846

 

HBC.2021.0868

 

HBC.2021.0870

 

Alle aanvragers ontvangen in de loop van volgende week een mail met een motivatie bij deze beslissing.

Delen: