1ste oproep 2018 voor Innovatiemandaten staat open!

Publicatiedatum
Innovatiemandaten richten zich op postdoctorale onderzoekers die een onderzoeksproject willen uitvoeren in nauwe samenwerking met de bedrijfswereld, met als doel de resultaten toepasbaar te maken binnen de bedrijfswereld.

De eerste oproep voor 2018 is opengesteld, met uiterste indieningsdatum op maandag 26 maart 2018 om 12 uur.

Het doel van de innovatiemandaten is om strategisch basisonderzoek uit te voeren met het oog op een transfer van onderzoeksresultaten naar het bedrijfsleven, hetzij naar een bestaand bedrijf, hetzij naar een nieuw op te richten spin-off bedrijf. Meer informatie is te vinden in de handleiding Innovatiemandaten. Tevens zijn templates beschikbaar voor de opmaak van een projectaanvraag, verschillend per type innovatiemandaat. Ook hier geldt dat de begroting dient opgemaakt te worden aan de hand van de Excel-template die hiervoor ter beschikking staat. Voor de innovatiemandaten die onmiddellijk starten met Fase 2 dient tevens een bedrijfsinformatiefiche opgemaakt te worden. Alle documenten kan je op de website terugvinden. 

Potentiële indieners kunnen voor een verkennend gesprek langskomen. Zo een bespreking neemt ongeveer 1 uur in beslag. Hiervoor zijn adviseurs beschikbaar op 5 februari 2018 en 8 maart 2018 voor de verschillende wetenschapsdomeinen en toepassingssectoren. Een verkennend gesprek kan worden aangevraagd, via dit webformulier

Delen: