Vandaag vieren we 'Dag van de Ondernemer', want de toekomst is aan de #innovatiefnemers

Publicatiedatum

Vandaag, 17 november, vieren we voor de tiende keer de Dag van de Ondernemer, een initiatief van UNIZO samen met de Vlaamse Regering en VLAIO. Dit jaar staat innovatie centraal. Vlaamse kmo’s zijn bereid om tijd en geld vrij te maken om in innovatie te investeren, maar daadwerkelijk de stap zetten blijft nog te vaak uit. Dat blijkt uit een bevraging die UNIZO voerde bij 840 kmo-zaakvoerders. 

België aan de top 

Volgens cijfers van Eurostat behoren Belgische ondernemingen tot de top van Europa wat innovatie betreft. Er blijft wel een grote kloof tussen het percentage kmo’s (10-49 werknemers) en het percentage van grotere ondernemingen dat innoveert door middel van nieuwe producten en diensten. In vergelijking met kmo’s ligt het percentage van grote ondernemingen tot 249 werknemers de helft hoger. Het aandeel bij ondernemingen met minstens 250 werknemers is zelfs dubbel zo hoog. 

Onze kmo’s zijn echte voortrekkers in de EU; in het bijzonder wat betreft procesinnovaties en innovatiesamenwerking. Om vooral jonge starters gemakkelijker toegang te geven tot innovatiesteun werd deze legislatuur een experiment opgestart bij VLAIO met oproepen voor innovatieve starterssteun. Partners zoals UNIZO werden betrokken in de preselectie en de begeleiding. 212 beloftevolle starters werden gesteund in de periode 2021-2023. Vanaf 2024 maak ik van de innovatieve starterssteun een regulier steunkanaal bij VLAIO.

Jo Brouns
Vlaams minister van Economie, Innovatie & Werk

Kloof tussen wil en realiteit

Toch nog wat werk aan de winkel voor de kmo’s dus. Uit de UNIZO bevraging blijkt dat kmo-ondernemers nog vaak een duwtje in de rug nodig hebben om voluit de innovatiekaart te durven trekken. Drie kwart van de bevraagden is wel bereid om middelen vrij te maken, maar de helft heeft al daadwerkelijk de stap gezet en kan innovatieve realisaties voorleggen. Slechts 32 procent gaat actief op zoek naar ondersteuning, bijvoorbeeld subsidies of samenwerkingsverbanden. Er is dus een kloof tussen de wil om risico’s te nemen en het effectief uitrollen van innovatie producten of diensten in de onderneming. 

Ondernemers kunnen vandaag al op heel wat steun van Vlaanderen rekenen, maar nog te vaak weten ze niet goed tot wie ze zich moeten richten. VLAIO trekt daarom voluit de kaart van samenwerken. Ondernemers die bij onze bedrijfsadviseurs aankloppen krijgen niet alleen advies over subsidies, maar worden ook gegidst naar begeleiding en expertise van UNIZO of andere partners uit het VLAIO Netwerk. Door samen te werken en diensten en kennis van iedereen uit het Vlaamse ondernemerslandschap goed op elkaar af te stemmen, versterken we de innovatiecapaciteit van onze kmo’s.

Mark Andries
administrateur-generaal VLAIO

Innovatievouchers 

In onze kenniseconomie is innovatie dé motor van economische groei, ook bij kmo’s. Daarom pleit UNIZO voor de introductie van innovatievouchers in Vlaanderen. Dit systeem bestaat nu al in Brussel. 

Startups en kmo’s hebben wel vaal innovatieve ideeën, maar weten niet goed waar ze terecht kunnen voor de praktische uitwerking. Met het systeem van innovatievouchers kunnen ze ondersteuning krijgen bij de inschakeling van hogescholen, universiteiten en onderzoekscentra. Daar kan men een prototype laten ontwikkelen voor demonstratie, of een proof of concept  laten uitvoeren. Belangrijk daarbij is dat het aanbod op maat is van de kmo’s.

Danny Van Assche
gedelegeerd bestuurder UNIZO

De tegemoetkoming door de overheid in de vorm van een voucher dient om kosten die te maken hebben met het gebruik van (laboratorium)apparatuur en de loonkosten van onderzoekers te dekken. Dit kan via een getrapt systeem in het voucherbudget. Als basis hoeft dergelijke steun niet eens zo hoog te zijn. Een steun van enkele duizenden euro’s kan al volstaan om de eerste stap te zetten.