Vacature: Projectadviseur energie en klimaat

Publicatiedatum
Heb je een grondige kennis van de thema's energie en klimaat en wil je graag een unieke kijk krijgen op de nieuwste ontwikkelingen binnen de sector? Heb je ervaring met ecologische investeringen of met het in de markt zetten van innovaties of onderzoeksresultaten? En ben je goed in het inschatten van de innovativiteit, slaagkans en potentieel economische impact van een project? Dan ben jij de projectadviseur energie en klimaat die wij zoeken!

Wat houdt de job in? 

Als projectadviseur beoordeel je projectaanvragen rond energie en klimaat. Het gaat om onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten van bedrijven (van kleine kmo tot grote multinational) en clusters en investeringsprojecten zoals Strategische Ecologiesteun. Kenmerkend hierbij is de variatie in het projectbudget en in de aard van de projecten. Je verzamelt essentiële informatie over het project, onder andere door een bespreking ter plaatse met de aanvragende bedrijven, gecombineerd met een bedrijfsbezoek. Op basis daarvan maak je een grondige analyse over de innovativiteit, de slaagkans en de potentiële economische en maatschappelijke impact. Samen met je collega’s breng je een advies uit over mogelijke steun aan deze projecten. Van die projecten die gesteund worden blijf je ook na de evaluatie het aanspreekpunt voor de aanvrager en sta je in voor de verdere opvolging van de projectuitvoering. 

De thema’s waaraan je werkt hebben vanzelfsprekend een sterke internationale component. Daarom hou je ook een breed zicht op activiteiten in Vlaanderen en daarbuiten die verband houden met deze thema’s. 
Naargelang je interesse kan je na verloop van tijd ook mee ingeschakeld worden in internationale netwerken rond energie, advies geven voor andere programma’s en initiatieven binnen het agentschap en het beleidsdomein, bijdragen aan interne vernieuwingstrajecten en/of optreden als één van de aanspreekpunten voor interne en externe programma’s, zoals bv. de initiatieven ter ondersteuning van het energie- en klimaatbeleid binnen de Vlaamse overheid. Je stuurt die programma’s mee aan, volgt ze actief op en overlegt daarbij met belanghebbenden.

Functiecontext

Vlaanderen moet de komende jaren grote stappen vooruit zetten om het energiesysteem koolstofarmer en duurzamer te maken. Dat is nodig om de Vlaamse klimaat- en energiedoelstellingen te realiseren. Het afsluiten van het klimaatakkoord in Parijs en de richtlijnen uit het pakket schone energie voor alle Europeanen, geven duidelijke richtlijnen mee voor een toekomstige energietransitie. De energie-efficiëntie moet fors verbeteren, het aandeel hernieuwbare energiebronnen in de energievoorziening moet sterk verhogen, onze energie-infrastructuur moet beter en flexibeler zodat de energievoorziening te allen tijde gegarandeerd blijft. De energiefactuur moet betaalbaar blijven voor gezinnen. Om dit alles te bereiken hebben we een slim energiesysteem nodig dat flexibel kan inspelen op het fluctuerend aanbod van hernieuwbare energie. Bovendien moeten bedrijven nog meer aangemoedigd worden om duurzaamheid mee in rekening te nemen bij het maken van keuzes en te investeren in koolstofarme en duurzame technologieën. De competitiviteit van onze bedrijven mag echter niet in het gedrang gebracht worden door de kosten verbonden aan de noodzakelijke investeringen voor de energietransitie. Door hen daarin te ondersteunen kan de energietransitie ook opportuniteiten bieden voor onze bedrijven.

Je gaat aan de slag binnen de afdeling Steun, die bestaat uit acht multidisciplinaire teams en focust op het financieel ondersteunen van bedrijven d.m.v. subsidies. Je zal voornamelijk ingezet worden in twee teams met elk een elftal projectadviseurs. Jouw directe collega’s hebben diverse expertises (life sciences, maakindustrie, chemie en materialen, ICT, economie). Daarnaast heb je ook nauw overleg met een team financiële adviseurs, inspectie, juristen en adviseurs met een verantwoordelijkheid naar internationale netwerken. 

  Wie zoeken we? 

  Je kunt deelnemen aan de selectieprocedure als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan volgende twee voorwaarden: 

  1. Je beschikt over een van onderstaande diploma’s:
  • Je hebt een masterdiploma in de ingenieurswetenschappen of industriële wetenschappen met toepassingsgebied in het domein van energie en klimaat. 
  • Of je beschikt over een ander masterdiploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau A binnen de Vlaamse overheid 
  1. Je hebt minimaal 4 jaar functierelevante beroepservaring en beschikt daardoor over een grondige kennis van de thema's energie en klimaat in de brede zin

  Wat bieden we? 

  • Je komt terecht in een open en wendbare organisatie die daadkrachtig anticipeert op de evoluties en behoeften in de samenleving, samen met alle belanghebbenden werk je mee aan een duurzame dienstverlening in vertrouwen en vanuit het algemeen belang. 
  • Je krijgt ruime mogelijkheden wat vorming, bijscholing en ondersteuning met moderne ICT-middelen betreft.
  • Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met de privésituatie: zo bieden wij je 35 dagen vakantie per jaar, bovendien heb je ook vakantie tussen Kerstmis en Nieuwjaar. Tijdens de schoolvakanties is er in de hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Mechelen, Hasselt, Leuven, Gent, Aalst en Brugge) een professionele opvang voor kinderen tussen 3 en 14 jaar.
  • Geen fan van files? Bij de Vlaamse overheid kan je rekenen op gratis openbaar vervoer van en naar je werk of een fietsvergoeding voor je woon-werkverkeer. Je kan ook één of 2 dagen van thuis of een satellietkantoor werken bij de meeste functies.
  • Je kan je gratis aansluiten bij de hospitalisatieverzekering die door de werkgever voorzien wordt. Ook de leden van je gezin kunnen aan een voordelig tarief aansluiten.
  • Je ontvangt maaltijdcheques van 7 euro per gewerkte dag. 5,91 euro wordt door de werkgever betaald, 1,09 euro door de werknemer, via een maandelijkse inhouding op het nettoloon.
  • Je wordt aangeworven of overgeplaatst in de graad van adviseur (rang A2) met de bijbehorende salarisschaal A211 (bij 0 jaar anciënniteit). Je eerste 12 maanden vormen een proefperiode met een individueel vormingsprogramma.