Vacature: Accountmanager klimaattransitie (Moonshot-programma)

Publicatiedatum
Ben jij een kei in het leggen van relaties, zoeken van verbanden en starten van nieuwe initiatieven om de samenwerking tussen bedrijven en kennisinstellingen (binnen en buiten de eigen cluster) te initiëren? En heb je een goede kennis van chemische processen en de klimaatimpact van deze processen? Dan is deze vacature misschien wel iets voor jou!

Wat houdt de job in? 

Als accountmanager word je ingeschakeld voor de sturing en de opvolging van het Moonshot Innovatieprogramma. Dit is een lange termijn strategisch onderzoeksprogramma, gericht op een CO2-arme en koolstofcirculaire Vlaamse industrie in 2050. Het programma draagt bij aan het realiseren van de Vlaamse klimaatambitie. Het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) kent subsidies toe aan innovatieclusters en samenwerkingsinitiatieven om innovatie en samenwerking te initiëren tussen bedrijven onderling en met kennisinstellingen, al dan niet in een internationale context. Het agentschap plant de activiteiten van onderzoek en innovatie rond chemische processen en de hieraan gekoppelde energieprocessen verder te bundelen en te versterken. Het doel daarvan is om de klimaattransitie van de Vlaamse industrie te ondersteunen. Hierbij is overleg met andere actoren in Vlaanderen en daarbuiten erg belangrijk, o.a. beleidsdomein Omgeving, Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI), het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA), Flanders Investment & Trade (FIT), …

Je vormt daarbij het eerste aanspreekpunt voor VLAIO en externe actoren (bv. universiteiten e.a. kennisinstellingen). Je bent de brug tussen de bedrijven en de kennisinstellingen. Ook ben je nauw betrokken bij onderzoeks- en innovatieprojecten, zowel bij het tot stand komen van de projecten als bij de evaluatie ervan. 

Functiecontext

Binnen het project ‘Clusterbeleid’ kom je terecht in een team van 12 enthousiaste collega’s. Hiervan zijn 6 collega’s ook accountmanager van een speerpuntcluster, naast het Moonshot-programma. Je werkt nauw samen met adviseurs in andere afdelingen van het agentschap zoals Ondernemerschapsstimulering, Steun Aan Ondernemingen en Internationale Samenwerking. Ook met het team Bedrijfstrajecten werk je nauw samen. Bij dit team kunnen nieuwe initiatieven aangemeld worden door de initiatiefnemers ervan. 

Je zal ook ingeschakeld worden bij de afdeling Innovatiesteun voor de evaluatie van projectaanvragen in jouw domein. Afhankelijk van je ervaring en interesse kan je ook snel ingeschakeld worden in het beheer van Europese netwerken. 

  Wie zoeken we? 

  Je kunt deelnemen aan de selectieprocedure als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan volgende twee voorwaarden: 

  1. Je beschikt over een masterdiploma in de ingenieurswetenschappen of in de exacte wetenschappen. 
  2. Je hebt minimaal 6 jaar functierelevante ervaring in 
   a.    het onderzoeksveld (zowel in Vlaanderen als internationaal), en/of; 
   b.    projectwerking (zelf uitgevoerd of geëvalueerd) rond het thema energie, en/of;
   c.    een coördinerende rol over verschillende projecten, intern in een bedrijf of labo. 

  Wat bieden we? 

  • Je komt terecht in een open en wendbare organisatie die daadkrachtig anticipeert op de evoluties en behoeften in de samenleving, samen met alle belanghebbenden werk je mee aan een duurzame dienstverlening in vertrouwen en vanuit het algemeen belang. 
  • Je krijgt ruime mogelijkheden wat vorming, bijscholing en ondersteuning met moderne ICT-middelen betreft.
  • Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met de privésituatie: zo bieden wij je 35 dagen vakantie per jaar, bovendien heb je ook vakantie tussen Kerstmis en Nieuwjaar. Tijdens de schoolvakanties is er in de hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Mechelen, Hasselt, Leuven, Gent, Aalst en Brugge) een professionele opvang voor kinderen tussen 3 en 14 jaar.
  • Geen fan van files? Bij de Vlaamse overheid kan je rekenen op gratis openbaar vervoer van en naar je werk of een fietsvergoeding voor je woon-werkverkeer. Je kan ook één of 2 dagen van thuis of een satellietkantoor werken bij de meeste functies.
  • Je kan je gratis aansluiten bij de hospitalisatieverzekering die door de werkgever voorzien wordt. Ook de leden van je gezin kunnen aan een voordelig tarief aansluiten.
  • Je ontvangt maaltijdcheques van 7 euro per gewerkte dag. 5,91 euro wordt door de werkgever betaald, 1,09 euro door de werknemer, via een maandelijkse inhouding op het nettoloon.
  • Je wordt aangeworven of overgeplaatst in de graad van adviseur (rang A2) met de bijbehorende salarisschaal A211 (bij 0 jaar anciënniteit). Je eerste 12 maanden vormen een proefperiode met een individueel vormingsprogramma.