Uitvoeringsbesluit zal hervorming ambulante en kermisactiviteiten afronden

Publicatiedatum
Vlaanderen wijzigt de regelgeving over ambulante en kermisactiviteiten. Het Belgisch Staatsblad publiceerde op 16 maart 2023 een decreet om dat te realiseren. De afschaffing van de machtiging ambulante en kermisactiviteiten - ten laatste op 1 april 2025 - is één van deze wijzigingen. De hervorming is daarmee nog niet helemaal afgerond. Een uitvoeringsbesluit zal de laatste aanpassingen organiseren. VLAIO houdt de lokale besturen zo goed mogelijk op de hoogte via overleg.

Starten in het beroep van marktkramer of foorreiziger zal in Vlaanderen veel eenvoudiger worden. Tegelijk wordt de rechtszekerheid voor de handelaars verhoogd en de lokale autonomie versterkt. In de toekomst zullen ook maatschappen standplaatsen kunnen aanvragen. Lees in onderstaand nieuwsbericht de verschillende wijzigingen die het decreet met zich mee zal brengen.

De afschaffing van de machtiging heeft ook gevolgen voor de diverse uitvoeringsbesluiten. Zo wijzigen ook de voorwaarden en modaliteiten voor het toewijzen van standplaatsen. VLAIO bereidde dan ook een besluit voor dat de inwerkingtreding van het decreet en de andere reeds aangekondigde wijzigingen regelt. Momenteel doorlopen we de procedure naar de definitieve goedkeuring door de Vlaamse Regering van dit uitvoeringsbesluit. Daarmee zal dan het wetgevende proces afgerond zijn.  

Dialoog met gemeenten 

Net zoals we voorafgaand aan het decreet deden, besprak VLAIO het voorontwerp van het uitvoeringsbesluit met een aantal vertegenwoordigers van steden en gemeenten. Op 19 april nodigden we daarom de VVSG en enkele steden uit voor een digitaal overleg. 

Ook tijdens de Thematische Overlegtafel over ambulante handel en kermissen die de VVSG op 4 mei organiseerde was VLAIO aanwezig om hierover met de steden en gemeenten in dialoog te gaan. Centraal op deze Thematische Overlegtafel stond het project ‘Slimme Markten’ van de stad Hasselt en de vraag of digitalisering voor een nieuw elan kan zorgen. Met een raamcontract wil VLAIO de stap van steden en gemeenten richting digitalisering alvast faciliteren. VLAIO gaf op de overlegtafel een stand van zaken van de overheidsopdracht voor dat raamcontract.  

Regionale Overlegtafels 

In juni 2023 zal voor alle gemeenten in elke provincie een Regionale Overlegtafel voor Marktleiders van de VVSG plaatsvinden. Ook daar zal VLAIO de vernieuwde regelgeving toelichten en meer vertellen over het raamcontract. 

Samen voor sterk ondernemen 

Meer en sterker ondernemerschap in innovatieve steden en gemeenten: daar gaan we voor! De VVSG en VLAIO bundelen de krachten in het project Overlegtafels Economie & Smart Cities. Je leest er meer over op www.vlaio.be/lokalebesturen. #sterkondernemen 

Delen: