Vlaams Parlement keurt afschaffing leurkaart en kermiskaart goed

Publicatiedatum
Op 1 maart 2023 bekrachtigde het Vlaams Parlement een nieuw decreet voor ambulante of kermisactiviteiten. Daarmee is de eerste stap gezet om de voorafgaande machtiging of ‘leurkaart’ of ‘kermiskaart’ af te schaffen en wordt het administratief eenvoudiger om te starten in het beroep van marktkramer of foorreiziger. Verder voorziet het decreet in een aantal versoepelingen en verhoogt de lokale autonomie. In dit artikel nemen we je mee doorheen de wijzigingen.

Vlaamse bevoegdheid

De Zesde Staatshervorming maakte het Vlaamse Gewest bevoegd voor de wetgeving op ambulante handel en kermisactiviteiten. Op 1 maart 2023 bekrachtigde de Vlaamse Regering het decreet dat de voorafgaande machtiging voor de uitoefening van ambulante of kermisactiviteiten afschaft én dat de wet van 25 juni 1993 over de uitoefening en de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten wijzigt. Met dit nieuwe decreet zijn we weer een stapje verder in hervorming en vereenvoudiging van de regelgeving. Het volgende op de to do lijst zijn de uitvoeringsbesluiten.  

Wat betekent dat concreet?

Heel concreet betekent dit dat er ten laatste op 1 april 2025 geen machtiging meer nodig is voor ambulante of kermisactiviteiten in Vlaanderen. De leurkaart en kermiskaart worden met andere woorden afgeschaft. Marktkramers of foorreizigers gooien hun leurkaart of kermiskaart dus best nog niet onmiddellijk in de prullenmand en bovendien kan de machtiging buiten Vlaanderen nog nodig zijn.

Meer rechtszekerheid

Het nieuwe decreet biedt ook meer rechtszekerheid voor de marktkramer of foorreiziger door de verlenging van de minimum opzeggingstermijn bij de definitieve opheffing van een standplaats met abonnement op de openbare markten en de openbare kermissen. Dit wil zeggen dat wanneer een gemeente éénzijdig beslist de standplaats én het abonnement van een marktkramer of foorreiziger definitief op te zeggen, de marktkramer of foorreiziger de standplaats nog 12 maanden verder kan innemen en zo de tijd krijgt om een andere markt of kermis te zoeken.

Vennootschappen

Sinds de nieuwe vennootschapswetgeving kan een maatschap zich nu ook inschrijven in de Kruispuntbank van ondernemingen en een ondernemingsnummer krijgen. Maatschappen kunnen als activiteit in de KBO ambulante handel opgeven. Omdat maatschappen geen rechtspersoonlijkheid hebben, kunnen ze nu geen leurkaart of kermiskaart aanvragen. Door de geplande afschaffing van de leurkaart en de kermiskaart is dit probleem binnenkort van de baan en kan ‘de maatschap’ standplaatsen aanvragen. 

Meer autonomie

De wetswijziging vereenvoudigt ook de regelgeving van de occasionele niet-commerciële verkopen. Dat zijn bijvoorbeeld acties van verenigingen of particulieren voor een goed doel. Lokale besturen krijgen nu de autonomie om dergelijke verkoopsacties zelf te regelen via hun reglement.

Conclusie

Afschaffing, vereenvoudiging, meer autonomie en actualisering om meer future proof te zijn en te kunnen inspelen op nieuwe consumententrends.

Digitale tool

Met een raamovereenkomst en een financiële stimulans voor lokale besturen wil VLAIO de drempel naar digitalisering in de ambulante en kermisactiviteiten voor steden en gemeenten verlagen. De digitale tool zal helpen bij het organiseren van de markten en kermissen in jouw gemeente. 

VLAIO ontving 1 offerte en de onderhandelingen lopen. We hopen zo snel mogelijk te gunnen zodat geïnteresseerde besturen kunnen instappen waarbij VLAIO de eerste vier jaar een deel van de abonnementskosten voor de tool van gemeenten zal overnemen.

Hou zeker onze webpagina in de gaten voor meer updates.