Uitstel deadline voor indiening Baekeland- en Innovatiemandaten

Publicatiedatum
Door de coronamaatregelen wordt de deadline voor indiening verschoven van dinsdag 24 maart 2020 naar maandag 30 maart 2020 om 12 uur.

Nieuwe deadline: maandag 30 maart 2020 om 12 uur

In België en vele andere landen werden strenge maatregelen genomen om de verspreiding van het Coronavisus te beperken. Zich organiseren en aanpassen aan deze uitzonderlijke situatie vergt een grote inspanning van iedereen en daarom werd beslist om aanvragers extra tijd te geven om hun aanvraag voor een Baekeland- of Innovatiemandaat in te dienen. Concreet wordt de deadline voor indiening verschoven van dinsdag 24 maart 2020 naar maandag 30 maart 2020 om 12 uur.

Mogelijke wijzigingen in de evaluatieprocedure met gevolgen voor de aanvragers (zoals de interviews voor de mandaten) zullen afhangen van de verdere evolutie van de Corona-epidemie en zullen uiteraard tijdig worden meegedeeld.

Het nieuwe tijdsschema voor de indiening en evaluatie van de projectvoorstellen wordt hieronder weergegeven: