Toepassing voor aanvraag corona hinderpremie online

Publicatiedatum
Vanaf morgen, 27 maart, staat de applicatie om de corona hinderpremie aan te vragen online. Wie zich heeft aangemeld via het webformulier zal vandaag (donderdag 26 maart) een link krijgen om de premie al aan te vragen. Na de aanvraag wordt de premie binnen 14 dagen uitbetaald mits voldaan is aan alle voorwaarden. Elke onderneming die recht heeft op de premie door verplichte sluiting, zal die ook krijgen. Aanvragen kunnen ingediend worden tot en met 19 mei 2020.
straattekening van coronavirus

Corona hinderpremie van 4000 euro

Op vrijdag 20 maart heeft de Vlaamse Regering op voorstel van Vlaams minister van Economie Hilde Crevits beslist om een corona hinderpremie uit te werken voor ondernemingen die getroffen worden door de coronamaatregelen. Alle ondernemingen en winkels die verplicht moeten sluiten naar aanleiding van de maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad en de Federale Regering hebben recht op de corona hinderpremie van 4000 euro. Dit moet ondernemingen die ernstige economische schade oplopen deels compenseren.

Wie heeft hier recht op?

  • Ondernemers kunnen enkel een premie krijgen in geval van verplichte sluiting van een fysieke locatie.
  • Een onderneming kan voor maximaal 5 exploitatiezetels een premie krijgen op voorwaarde dat er in de bijkomende exploitatiezetels minstens 1 voltijdse werknemer tewerkgesteld is.
  • Ook zelfstandigen in bijberoep kunnen aanspraak maken op de premie voor zover ze door de hoogte van hun inkomen dezelfde sociale bijdragen moeten betalen als een zelfstandige in hoofdberoep.
  • In de horecasector is het verplicht sluiten van de eetruimte voldoende om van de premie te kunnen genieten, ook als zij nog afhaaldiensten organiseren.

Voor de uitgebreide voorwaarden, bezoek deze pagina.

Steeds meer zie je wat de impact van de coronacrisis is op onze ondernemingen. Om hen (deels) te compenseren voor de economische schade is er de corona hinderpremie.

Hilde Crevits
Hilde Crevits
Vlaams minister van Economie en Innovatie

Je hebt tijd tot en met 19 mei

Er is geen noodzaak om de aanvraag onmiddellijk te doen. Ondernemers hebben tot uiterlijk 19 mei de tijd om hun aanvraag in te dienen bij VLAIO. Tot vandaag konden ondernemers een webformulier invullen om geïnformeerd te worden wanneer de applicatie online kwam. Ruim 120.000 ondernemers hebben dit gedaan, en krijgen vandaag een link om via de applicatie de aanvraag voor de premie in te vullen.

Vraagje? Bel ons (0800 20 555) of de Vlaamse Infolijn (1700)

Morgen, vrijdag 27 maart, komt de applicatie dan voor iedereen online op www.vlaio.be/coronahinderpremie . Er zijn twee stappen om zo goed mogelijk te garanderen dat het systeem niet overbelast raakt door de grote toevloed. Naast het contactcenter van VLAIO zelf zal ook de Vlaamse infolijn 1700 ter beschikking staan van ondernemers met vragen. Ook op zaterdag zullen zij beschikbaar zijn. Iedereen die recht heeft op de premie zal die ook krijgen. De uitbetaling gebeurt binnen 14 dagen na de aanvraag in de applicatie mits voldaan is aan alle voorwaarden.

Delen: