Termijn steunzones Limburg, ruime Kempen en Zaventem-Vilvoorde wordt verlengd

Publicatiedatum
De termijn van de drie Vlaamse steunzones (of 'ontwrichte zones') wordt met achttien maanden verlengd. De oorspronkelijke deadline van 30 april 2021 voor de steunzones Limburg en de ruime Kempen wordt dus vooruit geschoven. De termijn van de steunzone Zaventem-Vilvoorde was normaal 30 november 2024, maar wordt ook verlengd.
Bedrijventerrein in Vlaanderen

Verlenging termijn met 18 maanden

Steunzones zijn gebieden die zware economische klappen kregen. In een steunzone kunnen bedrijven gebruik maken van een steunmaatregel waarbij de loonkost gedurende 2 jaar verminderd wordt voor extra arbeidsplaatsen die gecreëerd worden als gevolg van nieuwe investeringen in deze steunzones. In Vlaanderen zijn er drie: Limburg, ruime Kempen en Zaventem-Vilvoorde. 

Door de coronacrisis konden de voordelen voor steunzones niet voluit benut worden. De termijn wordt daarom met achttien maanden verlengd. Normaal gold de erkenning voor een periode van 6 jaar. Op 31 april 2021 zou de termijn voor steunzones Limburg en de ruime Kempen verstrijken, op 30 november 2024 die van steunzone Zaventem-Vilvoorde. 

Delen: