Sociale bijdragen: wat bij een onvolledig jaar?

Publicatiedatum

Als zelfstandige betaal je sociale bijdragen op je belastbaar inkomen. Deze bijdragen worden steeds berekend op een netto belastbaar jaarinkomen. Bijgevolg zal men je inkomen dus herberekenen naar een jaarinkomen wanneer je een onvolledig jaar hebt bij je opstart. Maar wat betekent dit precies en welke gevolgen kan dit hebben? We geven je aan de hand van enkele voorbeelden wat meer inzichten!

Basisberekening sociale bijdragen

De basisregel is dat je 20,5% sociale bijdragen betaalt op je netto belastbaar jaarinkomen. Je netto belastbaar jaarinkomen is bij een eenmanszaak je omzet minus je beroepskosten en je betaalde sociale bijdragen.  Dat exacte inkomen kent de fiscus echter pas na twee jaar, dus dan zal je ook een definitieve afrekening ontvangen; dat zijn de zogenaamde regularisatiebijdragen. Bij een vennootschap baseert men zich op het loon dat je uit de vennootschap haalt. Dit inkomen is dus wel al gekend. 

Berekening bij onvolledig jaar

Stel: je start op 1 september als zelfstandige en verdient € 40.000 euro tussen 1 september en 31 december. Je bent dus twee kwartalen aangesloten voor je sociale bijdragen. Daardoor wordt je jaarinkomen als volgt berekend:

  • € 40.000 gedeeld door twee (kwartalen) en vervolgens maal vier om tot een jaarinkomen te herleiden.
  • Concreet zal je jaarinkomen dus € 80.000 bedragen en worden hierop je sociale bijdragen berekend, namelijk 20,5% = € 16.400 euro per jaarbasis. Per aangesloten kwartaal moet je dan 1/4 van dit bedrag betalen, namelijk 4.100 euro.  Aangezien je in dit voorbeeld twee kwartalen bent aangesloten, betaal je in totaal dus 8.200 euro.

Start je op 1 oktober en verdien je € 40.000 tot 31 december, dan is de berekening: 40.000/1 (kwartaal) * 4 = € 160.000. Je sociale bijdragen bedragen dan € 32.800 euro op jaarbasis. Per aangesloten kwartaal moet je dan 1/4 van dit bedrag betalen, namelijk 8.200 euro. 

Vanaf dat je twee kwartalen sociale bijdragen hebt betaald, telt dit wel als een extra pensioenjaar.

 

Maak een simulatie van jouw sociale bijdragen

Wil je weten hoe jouw sociale bijdragen gaan uitvallen? Je kan terecht bij je sociaal verzekeringsfonds om zelf een simulatie te maken op basis van jouw situatie.

Hier vind je een overzicht van alle sociale verzekeringsfondsen.

 

Mogelijke gevolgen voor kortingen en vrijstellingen 

Starterskorting
Wanneer je inkomsten beperkt zijn tot maximaal € 8.473,8 kan je onder bepaalde voorwaarden genieten van een starterskorting. Maar onthoud dat bij een onvolledig jaar je inkomsten herberekend worden naar een jaarinkomen en je mogelijks niet meer aan deze grens voldoet om de korting te krijgen!

Vrijstelling 
Ook als je bijvoorbeeld als startende zelfstandige in bijberoep een vrijstelling van sociale bijdragen wenst omdat je vermoedt dat je inkomen lager zal zijn dan € 1.815,41 moet je hiermee rekening houden. Die grens slaat immers op je (herberekende) jaarinkomen. Stel bijvoorbeeld dat je start op 1 juli en dat jaar € 1.400 netto belastbaar inkomen verdient. Je jaarinkomen zal dan € 2.800 zijn waardoor je geen vrijstelling van sociale bijdragen zal hebben dat jaar.

Delen: