Projectoproep "Piloottrajecten bio-gebaseerde toepassingen"

Publicatiedatum
De nieuwe oproep "Piloottrajecten bio-gebaseerde toepassingen" richt zich tot kmo’s in de bio-economie die de haalbaarheid van het opschalen van een bio-gebaseerde toepassing willen testen. De oproep werd vandaag opengesteld, aanvragen kunnen ingediend worden vanaf half september. Op 26/08 vindt er een infosessie plaats.

Wat en voor wie?

De oproep "Piloottrajecten bio-gebaseerde toepassingen" richt zich tot kmo’s uit de industrie, de primaire landbouw en de aquacultuur die de haalbaarheid voor het opschalen van een bio-gebaseerde toepassing willen testen. Kmo’s kunnen een beroep doen op deze steunmaatregel om in samenwerking met een aanbieder van pilootinfrastructuur (in onderaanneming) een traject op te zetten voor het testen van de haalbaarheid. In de bio‐economie worden hernieuwbare grondstoffen, biogas en biomassa duurzaam geproduceerd en gebruikt voor een waaier aan toepassingen zoals bio-gebaseerde producten. Als kwaliteitsborging en garantie voor inbedding in het Vlaamse ecosysteem worden enkel aanbieders van pilootinfrastructuur met erkenning voor kmo-portefeuille pijler ‘advies’ aanvaard. De factuur voor de onderaanneming bij de pilootinfrastructuur dient minimaal 60% van de totale projectbegroting te bedragen. 

De focus van de projecten ligt op opschalings/demo-activiteiten. Dit betekent dat er een voldoende maturiteit voorhanden is bij de start van het project (proof-of-concept op experimentele schaal) maar dat er nog geen commerciële uitrol mogelijk is. 

Wat komt niet in aanmerking?

  • Loutere registratie- of certificatiekosten van een reeds uitontwikkeld product
  • Projecten die al te ver gepositioneerd zijn in de industrialisatie- en/of commercialisatiefase 

Hoeveel steun?

Met deze subsidie kan je als kleine onderneming 45% en als middelgrote onderneming 35% van de projectbegroting financieren, met een minimale steun van € 20.000 en een maximale steun van € 100.000. 

Infosessie 26/08

Herbekijk de online infosessie over deze oproep van 26 augustus 2021

 

Nood aan begeleiding? 

Voor gratis advies op maat kan je aankloppen bij de VLAIO bedrijfsadviseurs. Zij ondersteunen en adviseren je om je innovatieve plannen, groeiambities of bedrijfstransformatie waar te maken. De eerste stap daarbij is het nagaan van de haalbaarheid van je project. Ook tonen ze je meteen de weg binnen het VLAIO Netwerk waar je een passend coaching- of begeleidingstraject kan vinden. 

Maak nu een afspraak bij een VLAIO bedrijfsadviseur