Projectoproep: Augmented Reality games die doen bewegen

Publicatiedatum
Augmented Reality toepassingen kunnen ook voor het sport- en beweegbeleid een meerwaarde bieden. Sportorganisaties en gameontwikkelaars kunnen steun krijgen voor een gezamenlijk project waarbij ze een Augmented Reality-game met een duidelijke sport- of beweegcomponent ontwikkelen.
man met VR bril loopt door de natuur

Sport en innovatie

In 2019 lanceerde Sport Vlaanderen een projectoproep Virtual Reality games. Deze VR-projecten met een duidelijke sportcomponent lopen nog en de feedback op de eerste protoypes is veelbelovend. In januari 2021 wordt in de Sportinnovatiecampus in Brugge een nieuwe en grotere ruimte geopend waarin niet alleen Virtual Reality toepassingen aangeboden worden, maar ook andere laagdrempelige exergames, een interactieve sportmuur en Augmented Reality toepassingen. 

Doel van de oproep

Augmented Reality kan een meerwaarde bieden voor het sport- en beweegbeleid. Het aanbod van deze producten op de markt is echter beperkt. Bovendien zijn er nog weinig sportorganisaties die er durven op inzetten. De grootste drempels zijn vaak een gebrek aan kennis of middelen. Met deze oproep wil Sport Vlaanderen gameontwikkelaars en de sportsector samenbrengen om innovatieve mogelijkheden te creëren die het sport- en beweegaanbod verrijken. 

De projectoproep is geïnspireerd op het Gamefonds, maar heeft een eigen sportspecifieke doelstelling. Sport Vlaanderen wil projecten ondersteunen die als eindproduct een Augmented Reality-game (AR-game) met een duidelijke sport- of beweegcomponent hebben. Aan de hand hiervan willen ze de mogelijkheden van Augmented Reality om mensen effectief aan te zetten tot meer sport en beweging nagaan. 

Wie kan een project indienen? 

Steun kan enkel worden aangevraagd door een sportorganisatie of een gameontwikkelaar die een onderlinge samenwerkingsovereenkomst hebben afgesloten. Wie van beide partners de aanvraag indient, moet worden vastgelegd in die samenwerkingsovereenkomst. Er kunnen ook andere partners aansluiten maar zij kunnen de steun niet zelf aanvragen. 

Deadline: 1 maart 2021

Dossiers kunnen ingediend worden tot uiterlijk 1 maart 2021 om 12u.