Projectoproep: Virtual Reality-games die doen bewegen

Publicatiedatum
Kan VR mensen aanzetten tot meer bewegen en sport? Sportorganisaties en gameontwikkelaars kunnen steun krijgen voor een gezamenlijk project.
vrouw is VR-game aan het spelen

Doel van de projectoproep

Met deze oproep wil Sport Vlaanderen gameontwikkelaars en de sportsector bij elkaar brengen zodat er nieuwe en innovatieve mogelijkheden gecreëerd worden die een verrijking kunnen zijn voor het sport- en beweegaanbod.

De projectoproep is geïnspireerd op het Gamefonds, maar heeft een eigen sportspecifieke doelstelling. Aan de hand hiervan willen we kunnen nagaan welke mogelijkheden Virtual Reality (VR) biedt om mensen effectief aan te zetten tot meer sporten en bewegen.

Wie kan een aanvraag indienen?

Steun kan enkel worden aangevraagd door een sportorganisatie of een gameontwikkelaar die een onderlinge samenwerkingsovereenkomst hebben afgesloten. Wie van beide partners de aanvraag indient, moet worden vastgelegd in die samenwerkingsovereenkomst. Er kunnen ook andere partners aansluiten maar zij kunnen de steun niet zelf aanvragen. 

Deadline: 30 april 2019

Dossiers kunnen ingediend worden tot uiterlijk 30 april 2019 om 12u.