Projectoproep: Maak onze publieke ruimte beweegvriendelijker

Publicatiedatum
Om zoveel mogelijk mensen tot sporten aan te zetten, streven wer ernaar onze publieke ruimte zo sport- en beweegvriendelijk mogelijk in te richten. Daarom vanuit Sport Vlaanderen deze oproep naar concepten en ideeën - goed voor een totaal steunbedrag van 950.000 euro. Ondernemers, onderzoekers, lokale besturen, ... iedereen kan een project indienen!
Logo van sporten in publieke ruimte

Projectoproep Bewegen en Sporten in de Publieke Ruimte 2019

Deze oproep mikt op alle Vlamingen, maar een concept of idee mag gerust focussen op één of meerdere groepen: vb. senioren, drukbezette werkende ouders, kinderen, mensen uit kansengroepen,… Het is belangrijk dat de projecten schaalbaar zijn naar heel Vlaanderen.

Projecten kunnen voor 50% van hun totale kostprijs gesubsidieerd worden, met een maximum van 100.000 euro. Een beoordelingscommissie met o.a. experten uit de sportsector, uit de bedrijfswereld en uit de innovatiesector, zal alle ingediende projecten beoordelen. Half mei 2019 wordt beslist welke projecten steun krijgen.

De deadline voor het indienen van een subsidieaanvraag is 29 maart 2019.