Overzicht gesteunde LA-trajecten

Publicatiedatum
Binnen LA-trajecten bundelen kennisinstellinen de krachten om samen te zoeken naar innovatieve oplossingen uitdagingen in de landbouwsector. Ontdek hier de gesteunde trajecten 2017-2018.

De doelstelling van LA-trajecten is om vanuit een concreet probleem innovatieve oplossingen aan te bieden aan bedrijven, die toepasbaar zijn en een duidelijke (economische) meerwaarde voor de landbouwsector kunnen betekenen. 

Overzicht van de gesteunde LA-trajecten oproep 2017-2018

De 12 eerste projecten worden voorgesteld voor steun. Het laatste project (aangeduid met *) wordt positief gerangschikt op de reservelijst. De effectieve selectie en steunbeslissing volgt op basis van de beschikbare budgettaire ruimte binnen de afdeling Innovatiesteun in het najaar 2018.

projectnummer

projecttitel

aanvrager/uitvoerder(s)

HBC.2017.0815

Bi-o-ptimal@work: Duurzaam telen in container en volle grond via lokale additieven met verhoogd microbieel leven als werkbare en implementeerbare innovatie voor siertelers

KU Leuven, Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Proefcentrum voor de Sierteelt
ILVO, Eenheid Plant

HBC.2017.0816

BARATom: Biocontrole en Anti-biofilm moleculen ter bestrijding van Rhizogene Agrobacteriën in de Tomatenteelt

KU Leuven, Technologiecampus De Nayer Sint-Katelijne-Waver en Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Proefcentrum Hoogstraten
Proefstation voor de Groenteteelt
Scientia Terrae

HBC.2017.0817

Irrigatie 2.0: wanneer waar welk water?

Inagro
ILVO, Eenheid Plant
VITO

HBC.2017.0819

WikiLeeks: Preciezer prei telen met precisielandbouw

Inagro
ILVO, Eenheid Technologie en Voeding
KU Leuven, Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
VITO
Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen
Proefstation voor de Groenteteelt

HBC.2017.0820

Exploitatie van ecologische “Attract & Kill” in de strijd tegen Drosophila suzukii

Proefcentrum Fruitteelt
KU Leuven, Faculteit Wetenschappen

HBC.2017.0828

Beheersing van Meloidogyne spp. in intensieve biologische vruchtgroenteteelt in kas

Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen
ILVO, Eenheid Plant

HBC.2017.0829

BALTO: Beheersing van Aculops lycopersici in tomaat

Proefstation voor de Groenteteelt
Proefcentrum Hoogstraten
Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen
UGent, Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen

HBC.2017.0830

De transitieperiode als monitoringsvenster voor de nutritionele en metabole veerkracht van hoogproductief melkvee

UGent, Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
KU Leuven, Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
APB Hooibeekhoeve
Inagro
ILVO, Eenheid Dier

HBC.2017.0831

TarOMAAT: Naar een meer uniforme kwaliteit van tomaten tijdens het volledige seizoen

KU Leuven, Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Vlaams Centrum voor Bewaring van Tuinbouwproducten
Proefstation voor de Groenteteelt
Proefcentrum Hoogstraten
Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen

HBC.2017.0833

Risicover: Adequate beheersing van bodemziekten in de teelt van aardbei

Proefcentrum Fruitteelt
KU Leuven, Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Proefcentrum Hoogstraten

HBC.2017.0834

Voorkomen en remediëren van bodemverdichting

ILVO, Eenheid Plant
Bodemkundige Dienst België
Inagro
UGent, Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen

HBC.2017.0842

Naar een hoger rendement door het verantwoord verlengen van de legperiode

ILVO, Eenheid Dier 
Proefbedrijf Pluimveehouderij
PEHESTAT BVBA

*HBC.2017.0835

Atmo-Flor: Bewaartechnologieën voor behoud van kwaliteit doorheen de sierteeltketen

Proefcentrum voor Sierteelt
UGent, Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen