Oproep ERA-NET Cofund ICT-AGRI-FOOD

Publicatiedatum
ICT-AGRI-FOOD wil data uit de ganse voedingsketen (over milieu-impact, herkomst, voedingswaarde, veiligheid, integriteit, enz.) benutten en digitale technologische oplossingen (zoals remote and local sensing, data analytics, Big Data technologies, Artificial Intelligence, Internet of Things, automation and robotics, enz.) inzetten om onze agrovoedingssystemen duurzamer en veerkrachtiger maken.

Een oproep ‘meer transparante agrovoedingssystemen voor consumenten en andere belanghebbenden’ staat nu open met als nieuwe deadline voor projectvoorstellen 26 september 2022 13u00  

Transparantie is een kritische component in moderne voedingssystemen. Transparantie bij de voedselproductie ‘from fork to farm’ is cruciaal om de consumenten, autoriteiten en andere actoren in de voedselketen te informeren over veiligheid, kwaliteit, duurzaamheid en ethische aspecten van de producten en processen. Transparantie is eveneens belangrijk met het oog op traceerbaarheid, authenticiteit en economische planning.  

Via vraaggedreven onderzoeksprojecten moeten digitale, kostenefficiënte en wettelijk toegelaten  oplossingen onderzocht, ontwikkeld en getest worden om de landbouw en de voedingsindustrie te ondersteunen richting duurzame producten, om de beleidsmakers en autoriteiten te ondersteunen bij (het monitoren van) voedselduurzaamheid en voedselveiligheid, en/of om voedingssystemen transparanter te maken dankzij een meer efficiënte en meer effectieve traceerbaarheid.  

Dit alles vergt een gecoördineerde transnationale aanpak, met een optimale inzet van financiële, intellectuele en structurele middelen. Wetenschappers worden daarom verondersteld in een multi-actor-aanpak samen te werken met de volledige agrovoedingsketen: (conventionele en bio-) landbouwers, adviseurs, kmo’s, de levensmiddelenindustrie, de handel, de consument en de publieke sector (overheid, beleidsmakers, wetgevende organen). 

Thema’s  

De projectvoorstellen moet passen binnen 1 van volgende thema’s, die nader toegelicht worden in de oproeptekst:  

  • TOPIC 1 – “Agri-food systems enabled by interconnected digital technologies that are more transparent to consumers, farmers and other stakeholders along the agri-food value chain” 

  • TOPIC 2 – “– Identify, address and remove barriers for adoption of ICT technologies in the agri- food systems” 

  • TOPIC 3 – “Development and impact estimation (if applicable: evaluation) of data-driven reward and incentive systems to support sustainable and resilient farm management practices” 

19 deelnemende steunagentschappen 

De partners van de internationale projectvoorstellen ontvangen voor hun bijdrage in het project steun uit hun eigen land of regio. Voor elk land of regio gelden specifieke ontvankelijkheidcriteria en steunmodaliteiten. Aan deze oproep nemen 19 steunagentschappen uit 14 landen en 2 regio’s deel met een globaal budget van ca 8,5 miljoen euro.  

€ 1 miljoen door VLAIO 

Voor de financiering van het Vlaamse aandeel van ICT-AGRI-FOOD projecten voorziet VLAIO een budget van 1 miljoen euro via de steunkanalen onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten

Nieuwe deadline voor indiening: 26 september 2022, 13u00  

De projectleider van het internationale ICT-AGRI-FOOD-project bezorgt alle vereiste onderdelen van het projectvoorstel aan ICT-AGRI-FOOD uiterlijk op 26 september 2022, 13 uur. Als Vlaamse deelnemer die steun wil ontvangen, moet je daarnaast m.b.t. het Vlaamse projectdeel ook een digitale aanvraag bij VLAIO indienen voor een onderzoeks- of ontwikkelingsproject, kostenmodel incluis. Hierbij kruis je “internationaal project” aan, waarna je de bijbehorende templates kan downloaden. Je dient deze in bij VLAIO tegen dezelfde datum van 26 september 2022. 

Meer informatie? 

Overweeg je een aanvraag in te dienen? Er staan Guidelines for applicants online en op 18 mei 2022 wordt een webinar georganiseerd. Surf regelmatig naar www.ictagrifood.eu voor meer informatie. Op dezelfde website is ook een matchmaking tool ter beschikking.  

Vlaamse partners die steun willen ontvangen van VLAIO wordt ten zeerste aangeraden contact op te nemen met het agentschap via anne.debrabandere@vlaio.be voor verdere toelichtingen en/of een verkennend gesprek.  

Algemene vragen mogen gesteld worden aan het oproepsecretariaat via ICT-AGRI-FOOD-2022@ble.de