Ontvankelijkheid Baekeland en innovatiemandaten oproep voorjaar 2020

Publicatiedatum
Op de indieningsdatum van 30 maart 2020 werden 63 Baekeland en 21 innovatiemandaat-aanvragen ingediend. Hier vind je de projecten die (voorwaardelijk-)ontvankelijk werden verklaard.

Op 21 april 2020 werd beslist dat:

 1. 18 Baekeland-projectaanvragen (HBC.2020.2203, HBC.2020.2206, HBC.2020.2215, HBC.2020.2222, HBC.2020.2227, HBC.2020.2244, HBC.2020.2253, HBC.2020.2257, HBC.2020.2260, HBC.2020.2276, HBC.2020.2277, HBC.2020.2278, HBC.2020.2279, HBC.2020.2280, HBC.2020.2284, HBC.2020.2305, HBC.2020.2310, HBC.2020.2317) ontvankelijk verklaard worden, 
 2. 44 Baekeland-projectaanvragen voorwaardelijk ontvankelijk verklaard worden (HBC.2020.2202, HBC.2020.2214, HBC.2020.2221, HBC.2020.2234, HBC.2020.2236, HBC.2020.2242, HBC.2020.2243, HBC.2020.2246, HBC.2020.2248, HBC.2020.2250, HBC.2020.2252, HBC.2020.2258, HBC.2020.2259, HBC.2020.2262, HBC.2020.2263, HBC.2020.2264, HBC.2020.2266, HBC.2020.2268, HBC.2020.2269, HBC.2020.2270, HBC.2020.2271, HBC.2020.2272, HBC.2020.2273, HBC.2020.2274, HBC.2020.2281, HBC.2020.2282, HBC.2020.2283, HBC.2020.2285, HBC.2020.2287, HBC.2020.2288, HBC.2020.2289, HBC.2020.2291, HBC.2020.2292, HBC.2020.2293, HBC.2020.2294, HBC.2020.2299, HBC.2020.2300, HBC.2020.2302, HBC.2020.2304, HBC.2020.2306, HBC.2020.2307, HBC.2020.2308, HBC.2020.2309, HBC.2020.2314)
  1. Bij 38 projectaanvragen (HBC.2020.2202, HBC.2020.2214, HBC.2020.2221, HBC.2020.2234, HBC.2020.2242, HBC.2020.2243, HBC.2020.2246, HBC.2020.2248, HBC.2020.2250, HBC.2020.2252, HBC.2020.2258, HBC.2020.2262, HBC.2020.2263, HBC.2020.2264, HBC.2020.2266, HBC.2020.2268, HBC.2020.2269, HBC.2020.2271, HBC.2020.2272, HBC.2020.2273, HBC.2020.2274, HBC.2020.2281, HBC.2020.2282, HBC.2020.2283, HBC.2020.2287, HBC.2020.2288, HBC.2020.2289, HBC.2020.2291, HBC.2020.2292, HBC.2020.2293, HBC.2020.2294, HBC.2020.2299, HBC.2020.2302, HBC.2020.2304, HBC.2020.2306, HBC.2020.2308, HBC.2020.2309, HBC.2020.2314) ontbreekt de voorlopige samenwerkingsovereenkomst en/of zijn de intenties naar intellectuele eigendomsrechten en gebruik van de resultaten niet gekend of niet ondertekend door de partijen. In het oproepdocument wordt vermeld dat deze documenten uiterlijk op 20 april 2020 in het bezit van het Agentschap Innoveren en Ondernemen dienen te zijn.
  2. Dertien kandidaten kregen een voorwaardelijke doctoraatstoelating van de universiteit (HBC.2020.2236, HBC.2020.2242, HBC.2020.2248, HBC.2020.2250, HBC.2020.2259, HBC.2020.2264, HBC.2020.2266, HBC.2020.2270, HBC.2020.2281, HBC.2020.2285, HBC.2020.2300, HBC.2020.2307, HBC.2020.2309).
  3. Bij 11 aanvragen (HBC.2020.2215, HBC.2020.2227, HBC.2020.2236, HBC.2020.2244, HBC.2020.2253, HBC.2020.2259, HBC.2020.2264, HBC.2020.2269, HBC.2020.2277, HBC.2020.2281, HBC.2020.2288) werd de vereiste verklaring niet door een rechtsgeldig vertegenwoordiger van bedrijf of universiteit ingediend. Een correct ondertekende versie dient aan het Agentschap Innoveren en Ondernemen bezorgd te worden.
 3. 1 Baekeland-projectaanvraag onontvankelijk verklaard wordt (HBC.2020.2267)
 4.  Acht innovatiemandaat-projectaanvragen ontvankelijk verklaard worden (HBC.2020.2256, HBC.2020.2261, HBC.2020.2265, HBC.2020.2275, HBC.2020.2290, HBC.2020.2295, HBC.2020.2301, HBC.2020.2312) 
 5. Dertien projectaanvragen (HBC.2020.2205, HBC.2020.2235, HBC.2020.2254, HBC.2020.2286,  HBC.2020.2296, HBC.2020.2297, HBC.2020.2298, HBC.2020.2303, HBC.2020.2311, HBC.2020.2313, HBC.2020.2315, HBC.2020.2316, HBC.2020.2367)  voorwaardelijk ontvankelijk verklaard worden
  1. Bij 8 projectaanvragen (HBC.2020.2254, HBC.2020.2298, HBC.2020.2303, HBC.2020.2311, HBC.2020.2313, HBC.2020.2315, HBC.2020.2316, HBC.2020.2367) werd nog geen voorlopige samenwerkingsovereenkomst ingediend en/of zijn de intenties naar intellectuele eigendomsrechten en gebruik van de resultaten niet gekend. Deze documenten dienen uiterlijk op 20 april 2020 in het bezit van het Agentschap Innoveren en Ondernemen te zijn.
  2. Bij 3 projectaanvragen (HBC.2020.2286, HBC.2020.2297, HBC.2020.2313) werden de verklaringen niet ondertekend door een rechtsgeldig vertegenwoordiger van de universiteit en/of van het bedrijf. 
  3. Zeven kandidaten (HBC.2020.2205, HBC.2020.2254, HBC.2020.2296, HBC.2020.2297, HBC.2020.2315, HBC.2020.2316, HBC.2020.2367) moeten hun doctoraatsdiploma nog behalen en dat dit op korte termijn zal gebeuren. Bij een aanvraag ontbreekt een kopie van het doctoraatsdiploma (HBC.2020.2235).

Deze analyse werd opgemaakt op basis van de ontvangen documenten op datum van 16 april 2020. 

Alle kandidaat-mandatarissen worden uitgenodigd voor een ondervraging door externe deskundigen. De modaliteiten zullen samen met de uitnodiging worden gecommuniceerd.  Deze zullen doorgaan tussen 18 mei  en 15 juni 2020. 

De beslissing over welke projecten al dan niet gesteund worden, valt op 9 juli 2020.