Nieuwe steun om STEM-academies in elke Vlaamse gemeente te organiseren

Publicatiedatum
De coronacrisis bewijst nogmaals het belang van technologie en wetenschap om maatschappelijke uitdagingen aan te pakken. De Vlaamse Regering wil onze jeugd goesting doen krijgen in STEM. Via de STEM-academies kunnen zij vanaf de kleuterklas deelnemen aan boeiende, leerrijke en leuke STEM-activiteiten. Na een recordbereik van 221 Vlaamse gemeenten in 2020, steunt VLAIO ook dit jaar de organisatie van lokale STEM-academies.

Meer info? Vragen? Neem 23 maart deel aan ons webinar!
STEM-academies in Vlaanderen

STEM-academies in 221 Vlaamse gemeenten 

Onder de noemer ‘STEM-academie in elke gemeente’ wil de Vlaamse Regering investeren in buitenschoolse STEM-activiteiten voor kinderen en jongeren. Een overzicht van bestaande vrijetijdsactiviteiten vind je hier op de STEM-website van VLAIO

In 2019 hebben STEM-academies 162 gemeenten kunnen bereiken met minstens 1 reeks STEM-activiteiten. Dit was toen al een record, maar in 2020 deden we nog beter: dankzij de gemeenschappelijke inspanning van STEM-partnerschappen en -academies, hebben kinderen en jongeren in maar liefst 221 gemeenten kunnen deelnemen aan minstens één buitenschoolse STEM-activiteit! In totaal bereikten de diverse STEM-academies ongeveer 12.500 kinderen en jongeren. 

Zoals je op onderstaande kaart kan zien, zijn STEM-academies al sterk regionaal verspreid. In 2020 telden we 41 STEM-academies in Antwerpen, 24 in Limburg, 56 in Oost-Vlaanderen, 36 in Vlaams Brabant en 64 in West-Vlaanderen: 

Nieuwe subsidie-oproep voor erkende STEM-academies  

VLAIO zal dit jaar via de subsidie-oproep 2021 een verhoogd steunbudget van € 500.000 toekennen aan erkende STEM-academies. De subsidies worden toegekend per gemeente die een STEM-academie bereikt met een STEM-traject of bij het ontwikkelen van een digitaal concept.  

Wanneer aanvragen? STEM-academies kunnen een subsidie-aanvraag indienen tot en met 4 mei 2021, 12.00 u.  

Erkenningsprocedure voor STEM-academies vernieuwd 

Om het netwerk van STEM-academies te verstevigen, heeft VLAIO in samenwerking met het werkveld de erkenningsprocedure vernieuwd. Alle organisaties die zich als STEM-academie willen positioneren en nog geen erkenning hebben, kunnen een erkenningsaanvraag indienen. Bij de opmaak van een aanvraagdossier kunnen STEM-academies beroep doen op de regionale STEM-partnerschappen

Wanneer aanvragen? VLAIO voorziet dit jaar twee erkenningsrondes, één met uiterste indieningsdatum 4 mei 2021, 12.00 u en één met uiterste indieningsdatum 9 november 2021, 12.00 u. Reeds erkende STEM-academies worden uitgenodigd om voor 9 november 2021 hun erkenning te hernieuwen. 

Informeer je tijdens webinar op 23 maart 

Op dinsdag 23 maart om 16.00 u stellen we de vernieuwde erkenningsprocedure en steunmogelijkheden voor 2021 graag aan je voor tijdens een webinar. Schrijf je hier in! 

Vragen?  

Wie meer wil weten over de STEM-academies en de STEM-partnerschappen kan een mailtje sturen naar STEM@vlaio.be

 

Steun voor STEM-ervaringen 

De Vlaamse Regering wil de interesse in wetenschap en technologie versterken. Om dit te realiseren wordt volop ingezet op STEM, een internationaal letterwoord dat staat voor Science, Technology, Engineering, Mathematics. VLAIO draagt bij aan deze doelstellingen met de subsidie-oproepen voor STEM-partnerschappen en STEM-academies

Waar vind ik een STEM-activiteit? 

Ook op zoek naar een geschikte en boeiende STEM-ervaring in jouw buurt? Neem een kijkje in onze STEM-agenda. Ook bij Technopolis vind je een overzicht van STEM-activiteiten, waar ook niet-gesubsidieerde STEM-trajecten in opgenomen zijn.