Nieuwe overzichtswebsite met apps en websites voor welzijn en geestelijke gezondheid

Publicatiedatum
De nieuwe website onlinehulp-apps.be scheidt het kaf van de koren in het grote aanbod aan apps en websites voor welzijn en geestelijke gezondheid. Het team achter onlinehulp-apps.be wil daarmee sociale professionals én het grote publiek de weg wijzen naar geschikte en betrouwbare onlinehulp. Dit project kreeg steun als corona COOCK project.
illustratie visual onlinehulp apps

Wat is onlinehulp-apps.be?

Onlinehulp-apps.be is een overzichtswebsite met apps en websites voor welzijn en geestelijke gezondheid. Alle apps en websites worden eerst gescreend op negen criteria waaronder helderheid, toegankelijkheid en betrouwbaarheid. Bij elke app of website worden opvallende sterktes en aandachtspunten vermeld. 

Vandaag bevat de website al vijftig gescreende apps en websites. Tegen eind augustus zullen dat er tachtig zijn. Onlinehulp-apps.be kan gebruikt worden door zowel burgers als professionals. Aanbieders van apps en websites krijgen de kans om hun tool te laten screenen en via dit kanaal kenbaar te maken.  

Foto van Philippe Bocklandt
"We kregen vaak twee bedenkingen: ’we kennen die apps niet’ en ‘we weten niet of die onlinehulp wel kwaliteitsvol is'. Op beide vragen biedt onlinehulp-apps.be een gebruiksvriendelijk antwoord. We geven burgers én professionals de kans om snel degelijke apps en websites te vinden."
Philippe Bocklandt
Projectverantwoordelijke (Arteveldehogeschool)

Initiatiefnemers 

Onlinehulp-apps.be is een project van de Arteveldehogeschool, Howest, In4care, Online-hulpverlening.be, SAM, steunpunt Mens en Samenleving, Te Gek!?/Steunpunt Geestelijke Gezondheid, Thomas More hogeschool en de UC Leuven-Limburg. 
Het project wordt begeleid door 75 organisaties en ondersteund door het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) en het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

 

Corona COOCK project

Dit project kreeg steun in het kader van de extra COOCK-oproep aan Vlaamse onderzoeksorganisaties om bedrijven uit de coronacrisis te helpen. Het COOCK-programma slaat de brug tussen de kenniswereld en de bedrijfswereld. De oproep beoogt een versnelde kennis- en technologie-overdracht vanuit onze onderzoeksorganisaties naar ondernemingen en organisaties die lijden onder de coronacrisis.