Nieuwe oproep ‘Driving Urban Transitions’ voor innovatieve lokale besturen - deadline 21/11/2023

Publicatiedatum

Op 1 september 2023 werd de 2e oproep ‘Driving Urban Transitions’ gelanceerd. Het DUT-programma wil stedelijke uitdagingen aanpakken en lokale overheden helpen bij de transitie naar een duurzamere toekomst. Aangezien de DUT-oproepen kaderen binnen Horizon Europe gaat het dus over transnationale projecten. Voor de financiering van het Vlaamse aandeel, voorziet VLAIO steun via het ‘Programma Innovatie Lokale Besturen en Ondernemingen’, ook wel PILBO. 

Europese context 

Driving Urban Transitions to a sustainable future (DUT) is een Europees partnerschap om stedelijke uitdagingen aan te pakken en lokale autoriteiten te helpen bij hun transitie naar een duurzamere toekomst. DUT wordt ondersteund binnen het Horizon Europe onderzoeksprogramma. Verschillende agentschappen in Europa, zoals VLAIO, werken mee aan DUT en organiseren jaarlijkse oproepen. In Vlaanderen vallen die oproepen onder PILBO, het Programma Innovatieve Lokale Besturen en Ondernemingen. 

DUT voorziet subsidies voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie in een internationaal consortium. Momenteel staat fase 1 van de DUT-oproep open en kunnen internationale consortia een vooraanmelding indienen. Ben je geïnteresseerd in de thema’s ‘Positive Energy Districts’, ’15-minutes City Pathway’ of ‘Circular Urban Economies Pathway’, spreek dan je Europese netwerk aan om de mogelijkheden tot samenwerking te verkennen. De projectleider van het internationale DUT-project dient de vooraanmelding in bij DUT tegen 21 november 2023, 13 uur. 

Financiering van het Vlaamse luik 

Als Vlaamse deelnemer moet je daarnaast bij VLAIO tegen dezelfde datum voor het Vlaamse projectdeel ook een aanvraag voor een PILBO-aanvraag indienen.  

Om als lokaal bestuur in aanmerking te komen voor steun, moet je de handen in elkaar slaan met 1 of meerdere Vlaamse ondernemingen én een innovatieproject van algemeen belang uitvoeren. Vlaamse steden en gemeenten treden op als mede-aanvrager en zijn dus – indien het project wordt goedgekeurd – medebegunstigde van de steun. Er is 800.000 euro voorzien voor deze oproep. Het maximale steunbedrag per project is € 500.000. Lokale besturen kunnen 80% steun krijgen. 

 

PILBO kort samengevat:

 • Consortiumvereisten:
  • minstens één Vlaams bedrijf, naast een Vlaams lokaal overheidsbestuur
  • niet meer dan 70% van de projectbegroting bij één partner
 • Juridische randvoorwaarden:
  • niet-economische activiteiten en valorisatie door lokale besturen
  • niet-discriminatoire toegang van potentiële gebruikers tot projectresultaten van de overheidsbesturen
  • naleving regelgeving op de overheidsopdrachten
 • Steun aan Vlaamse lokale overheidsbesturen via innovatieproject algemeen belang
  • steunpercentage: 80%
 • Steun aan Vlaams bedrijf via onderzoek- of ontwikkelingsproject
  • steunpercentage: 25-70% conform O&O-regels

Meer informatie over PILBO is te vinden in dit toelichtingsdocument. Aanvragen kan via:

 

Interessant? 

Meer informatie over PILBO is te vinden in dit toelichtingsdocument. Bekijk ook al eens de template voor een PILBO-aanvraag, dan weet je waar je rekening mee moet houden.

Delen: