Nieuwe kranen voor Oude Dokken

Publicatiedatum
De Oude Dokken vormen een volledig nieuw stadsdeel aan de rand van Gent. Tot het einde van de vorige eeuw maakten de Oude Dokken deel uit van het Gentse havengebied. Toen de havenactiviteiten er rond de eeuwwisseling voorgoed verdwenen, werden de toekomstplannen voor de dokken snel duidelijk. De Oude Dokken liggen op nauwelijks tien minuten wandelen van het stadscentrum, het trein- en busstation van de Dampoort ligt vlakbij en het enorme wateroppervlak laat de buurt rondom het Achterdok, het Handelsdok en het Houtdok volop ademen.
Zicht op het dok

De Oude Dokken vormen een volledig nieuw stadsdeel aan de rand van Gent. Tot het einde van de vorige eeuw maakten de Oude Dokken deel uit van het Gentse havengebied. Toen de havenactiviteiten er rond de eeuwwisseling voorgoed verdwenen, werden de toekomstplannen voor de dokken snel duidelijk. De Oude Dokken liggen op nauwelijks tien minuten wandelen van het stadscentrum, het trein- en busstation van de Dampoort ligt vlakbij en het enorme wateroppervlak laat de buurt rondom het Achterdok, het Handelsdok en het Houtdok volop ademen.

Ongeveer 1500 nieuwe woningen dragen aanzienlijk bij tot de wegwerking van het woningtekort in Gent. Daarnaast blijft er voldoende ruimte voor kantoren, winkels, recreatie, cultuur en natuur. De bijkomende openbare dienstverlening (zoals een lagere school, een crèche en een wijksporthal), de uitbreiding van het openbaarvervoernetwerk, nieuwe fietsers- en voetgangersbruggen en hoogwaardige publieke ruimten zullen ook de omliggende wijken en de rest van de stad een sterke impuls geven.

De voorbije jaren heeft Europa heel wat geïnvesteerd in de herontwikkeling van de Oude Dokken. Zo subsidieerde EFRO de renovatie van de kaaimuren langs het Houtdok en de historische bakstenen bogen die geïntegreerd zullen worden in het Kapitein Zeppospark, de renovatie van de kaaimuren en aanleg van de woonbootsteigers in het Handelsdok en de renovatie van de kaaimuur langs het Achterdok. Ook de aankoop van 2 historische havenkranen kon via EFRO gerealiseerd worden. Op deze manier kan de link gelegd worden tussen de historische functie van de Oude Dokken en de nieuwe invulling die dit stadsdeel krijgt.

Op woensdag 20 juni arriveerden beide monumentale havenkranen, goed 370 en 150 ton staal, in de Oude Dokken. Het spreekt voor zich dat dit uitzonderlijke transport van deze reuzen doorheen de haven en de stad niet onopgemerkt voorbij ging. Op 28 juni werden beide kranen officieel ingehuldigd.

Transport kraan

De grootste kraan, de ST1-kraan staat nu in het toekomstige Kapitein Zeppospark aan het Houtdok en zal dienst doen als uitkijkpunt van waaruit bewoners en bezoekers de volledige Oude Dokken tot aan de Dampoort kunnen overschouwen. De tweede, de Sobemai-kraan staat aan het noordelijk uiteinde van de Kleindokkaai, en is ook een uitkijkpunt, maar dan richting Voorhaven en Muide.

In opdracht van de Stad ging illustrator Kathy De Wit creatief aan de slag met een Gentse interpretatie van Lieven Tavernier van de Europese hymne, die zij op de ST1-kraan schilderde.

In de loop van 2019 krijgt de ST1- kraan nog een uitkijkplatform, zodat bewoners en bezoekers de Oude Dokken tot aan de Dampoort kunnen overschouwen. De Sobemai-kraan krijgt in de loop van 2019 nog een unieke make-over, waarbij de kraan ingezet zal worden als 3D-graffiti kunstwerk.

 

De kranen zullen mee de horizon van Gent bepalen en vormen naast de drie torens van Gent een nieuw baken dat van ver te zien zal zijn.

Meer info: www.oudedokken.be