Nieuw EFRO-programma gaat van start met feestelijk lanceringsevent

Publicatiedatum
Voor een 300-koppig publiek en in bijzijn van Vlaams minister Jo Brouns werd gisteren het nieuwe EFRO-programma voor de periode 2021-2027 feestelijk gelanceerd in het Gentse Wintercircus. Denk jij eraan een EFRO-project in te dienen en wil je weten of dit iets voor jou is? Kom dan zeker naar één van de provinciale infosessies!

Duurzame groei en concurrentiekracht

Het lanceringsevent besprak de krijtlijnen van het nieuwe programma en keek vooruit naar de mooie projecten die komende jaren gerealiseerd worden. In lijn met de toekomstige doelstellingen van Europa zet het Vlaamse EFRO programma in op het versterken van de duurzame groei en concurrentiekracht van Vlaanderen, terwijl het tegelijkertijd de transitie naar een koolstofarme, circulaire en energie-efficiënte economie versnelt. Zo dragen de EFRO-projecten bij aan een sterke reductie van de Vlaamse CO2-emissies, én de realisatie van de Europese Green Deal.

Focus op slim Vlaanderen

De voorbije jaren investeerde Vlaanderen steeds meer in O&O en bestendigt zo haar plaats in de subtop van innovatieve regio’s. Het naar de markt brengen van reeds ontwikkelde of nog in ontwikkeling zijnde kennis blijft echter een belangrijk aandachtspunt. Daarnaast neemt het belang van verdere digitalisering alsmaar toe, waardoor ook de nood aan nieuwe competenties en vaardigheden toeneemt. De focus ligt daarbij op kennisvalorisatie en kennisoverdracht.

Hiervoor wordt 60% van het EFRO-programmabudget gereserveerd.

Focus op duurzaam Vlaanderen

Het Vlaams regeerakkoord 2019-2024 bevestigt het belang van de transitie naar een circulaire economie om de Vlaamse economie future proof te maken. In lijn hiermee focust EFRO volgende jaren op de energie-efficiënte renovatie van private en sociale woningen en openbare gebouwen, het bevorderen van de productie en consumptie van hernieuwbare energie bij verwarming en koeling, klimaatadaptatie, duurzame multimodale mobiliteit en circulaire economie. De nadruk ligt op demonstratie en versnelde uitrol van nieuwe en bestaande technologieën.

Hiervoor wordt 40% van het EFRO-programmabudget gereserveerd.

Panelgesprekken, netwerken en projecten ontdekken

Tijdens het lanceringsevent ging onder leiding van VRT-journalist Xavier Taveirne een panel van ervaringsdeskundigenin in gesprek over het door hen uitgevoerde project, waaronder Gents burgemeester Mathias De Clercq en Inge Arents, algemeen directeur van Flanders' Food. De keynote werd gegeven door Vlaams Vlaams minister van Economie en Innovatie Jo Brouns, die nadien samen met Mark Andries en Werner Van den Stockt van VLAIO de startknop van het nieuwe programma indrukte. Tijdens de afsluitende netwerkdrink konden de stakeholders elkaar ontmoeten en enkele concrete realisaties ontdekken op de projectenexpo. 

Denk jij eraan een EFRO-project in te dienen en wil je weten of dit iets voor jou is? Kom dan zeker naar 1 van de provinciale infosessies!

Vanaf begin oktober 2022 doorkruist EFRO Vlaanderen en houdt halt in de 5 provincies, waar we telkens een praktische toelichting geven. Hierbij gaan we dieper in op de verschillende programmathema's, het soort van projecten we zoeken en welke projectuitvoerders in aanmerking komen. Daarnaast krijg je heel wat praktische tips over hoe je een projectvoorstel uitwerkt, indient en uitvoert en lichten we ook de specifieke ondersteuning per provincie toe. Kortom een aanrader voor wie in het najaar goed voorbereid wil zijn om met steun van Europa een project uit te werken!

Op volgende 5 locaties houden we halt:

 • 3 oktober 2022, Provincie Limburg, Auditorium Corda Campus, Kempische Steenweg 293/16, 3500 Hasselt, inschrijven kan tot 23 september
 • 6 oktober 2022, Provincie Antwerpen, Auditorium Provinciehuis, Kon. Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen, Inschrijven kan tot 28 september
 • 11 oktober 2022, Provincie West-Vlaanderen, VEG-i-TEC, Graaf Karel de Goedelaan 44, 8500 Kortrijk, Inschrijven kan tot 4 oktober
 • 13 oktober 2022, Provincie Vlaams-Brabant, Auditorium provinciehuis, Provincieplein 1, 3010 Leuven, Inschrijven kan tot 5 oktober
 • 14 oktober 2022, Provincie Oost-Vlaanderen, Auditorium Provinciaal Administratief Centrum Zuid, Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent. Inschrijven kan tot 6 oktober.

Het programma van de verschillende sessies ziet er steeds als volgt uit:

 • 09.30u - Ontvangst
 • 10.00u - Welkomstwoord (telkens Provinciaal vertegenwoordiger)
 • 10.10u - Inhoud van het EFRO programma 2021-2027: past mijn projectidee binnen EFRO?
 • 10.40u - Nieuwe subsidiabiliteitsregels: welke kosten komen in aanmerking?
 • 11.10u - Demonstratie E-loket:  hoe dien ik een project in?
 • 11.40u - Europa en communicatie
 • 11.50u - Slotwoord 
 • 12.00u -13u30 netwerkdrink
 

Wat is het EFRO-programma?

EFRO of het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling is één van structuurfondsen waarmee de Europese Commissie de ongelijkheid tussen de verschillende regio’s in Europa wil wegnemen. Het Vlaamse EFRO programma wordt beheerd door VLAIO. Aan de hand van regelmatige projectoproepen wordt over de periode 2021-2027 een budget van € 276 miljoen verdeeld over Vlaanderen.

Alle info over EFRO vind je hier.

 

Delen: