Maatregelen land- en tuinbouw door coronacrisis

Publicatiedatum
De Vlaamse Regering neemt maatregelen voor de agrovoedingssector. Op dit moment is de voedselbevoorrading gegarandeerd. Er is wel nood aan voldoende personeel. Daarom vraagt Vlaams minister van Landbouw en Economie Hilde Crevits aan VDAB om de vele openstaande vacatures in de landbouw prioritair te behandelen. Vlaanderen vraagt de Europese Unie, die de meeste sleutels voor land- en tuinbouw in handen heeft, dringend om bijkomende maatregelen.
landbouwgewassen

Ja, er is voldoende voedsel

Voor de meeste producten zijn we in ons land zelfvoorzienend. Ook al kan het aanbod in lokale verkooppunten tijdelijk lager zijn, er is geen tekort aan verse land- en tuinbouwproducten. Dat blijkt uit de bevoorradingsbalans van de FAO Food Balance en STATBEL.

De Vlaamse land- en tuinbouwsector zal dus ook tijdens de coronacrisis zorgen voor de productie van voldoende, gezond, duurzaam en veilig voedsel voor iedereen. Ongerustheid is niet nodig.

Vacatures invullen samen met VDAB

Het is wel belangrijk dat de landbouwsector de komende dagen, weken en maanden op voldoende personeel kan rekenen. Veel seizoenarbeiders werken in de Vlaamse landbouwsector. Door ziekte en beperkende maatregelen in het grensverkeer verwacht de sector nu een personeelstekort.

Daarom wordt aan onze partner VDAB gevraagd om vacatures uit deze sectoren maximaal in te vullen en sneller werkzoekenden en andere werkwilligen naar deze jobs toe te leiden. 

De federale overheid staat ook een verlenging van het maximumaantal toegelaten dagen seizoensarbeid toe. De piste wordt ook onderzocht om tijdelijke werkloosheid in een sector te combineren met een tijdelijke tewerkstelling in een andere sector.

Specifiek maatregelenpakket voor land- en tuinbouw

Ondertussen lopen land- en tuinbouwbedrijven ook schade op door de maatregelen die getroffen worden om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Zo kunnen bepaalde producten niet tijdig geoogst worden, is er minder export, worden boerenmarkten opgeschort, is er minder hoevetoerisme en plattelandsklassen, moeten tuincentra sluiten, enz…

De Vlaamse Regering geeft dan ook principieel haar akkoord aan een maatregelenpakket om tegemoet te komen aan de opgelopen schade van land- en tuinbouwbedrijven en siertelers.

Het gaat voorlopig onder meer om volgende maatregelen:

  • Op het Europese niveau aandringen om de nodige steunmaatregelen die zich richten naar de brede land- en tuinbouwsector en visserij, met prioriteit voor bederfbare producten. Ook sierteeltproducten moeten hiervoor in aanmerking komen.
  • Voorzien in een versnelde uitbetaling van lopende investeringsdossiers, een waarborgregeling en soepelheid bij de termijnen van administratieve verplichtingen.

Huidige maatregelen

Ondertussen kunnen ook land- en tuinbouwbedrijven die voorzien in detailhandel, recreatie of horeca-activiteiten een beroep doen op de corona hinderpremie van 4.000 euro. Het gaat dan bijvoorbeeld om een hoeveterras, boerenmarkt of bloemenkwekerij met verkoop aan particulieren die gesloten zijn. Hoevewinkels die voedingsproducten zoals zuivel, vlees of groenten verkopen mogen openblijven want dit zijn essentiële diensten.

De dossiers van het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) van de siertelers zullen versneld uitbetaald en afgehandeld worden. Ook voor de VLIF-investeringsdossiers van andere sectoren, wordt onderzocht welke dossiers en onder welke voorwaarden versneld kunnen worden uitbetaald. Daarnaast zal voorzien worden in een generieke VLIF-waarborgregeling voor overbruggingskredieten voor professionele land- en tuinbouwbedrijven, waaronder sierteeltbedrijven, die in liquiditeitsproblemen terecht komen ten gevolge van de uitbraak van COVID-19.

Op het vlak van administratieve verplichtingen zal de nodige soepelheid aan de dag gelegd worden. De uiterste indieningsdatum voor verzamelaanvragen - de perceelsregistraties en steunaanvragen - wordt op 15 mei 2020 gesteld in plaats van 30 april 2020 zonder dat de uitbetalingstermijnen van de voorschotten directe steun aan de landbouwers, die gebeuren voor het jaareinde, in het gedrang komen.

 

Coronacrisis bij Vlaamse ondernemers: bezoek www.vlaio.be/corona

De coronacrisis is voor ondernemers in Vlaanderen een bijzonder moeilijke periode. Om hen zoveel als mogelijk bij te staan, te ondersteunen en zware financiële problemen te voorkomen, nemen verschillende overheden en instanties extra maatregelen. Voor de meest recente informatie over de belangrijkste Vlaamse en federale coronamaatregelen voor bedrijven, check je www.vlaio.be/corona. 

 

Delen: